Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förändringsverktyg förverkligar hållbara idéer

Om Sverige och världen ska klara att i tid ställa om ekonomin för att klara klimatutmaningen så måste industrin gå från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen. I många företag finns idéer hos medarbetare om hur processerna kan göras mer hållbara. RISE stödjer industrier i arbetet med att göra de idéerna till verklighet.

Tillverkningsindustrin står idag för minst en femtedel av EU:s klimatutsläpp, och är också en stark drivande faktor bakom utsläppen från trafik och energiproduktion. När klimatutsläppen ska minska är det viktigt att det görs på ett sätt som inte ökar andra miljöproblem. Då kan man ha nytta av de metoder som används när man forskningsbaserat ser över hela produktionen.

– Potentialen för att minska slöseriet och därmed miljöpåverkan är jättestor. Bara tio procent av energin vi stoppar in i processer i tillverkning används faktiskt för den värdeadderande delen av produktionen. Och bara sju procent av materialet vi utvinner ur ekosystemet landar ut i en produkt, berättar Martin Kurdve, forskare i hållbar utveckling av produktionssystem på RISE. För processindustrin är siffrorna lite bättre men även där finns en stor potential. Med gröna glasögon kan vi minska slöseri av råvaror och energi. Vi kan även hitta ökade möjligheter till cirkularitet eller ökad livslängd av produkter, och se var vi behöver förändra kraven på olika delar i levererantörskedjorna.

Befintliga metoder användbara i hållbarhetsarbete

De metoder som många industrier redan idag använder inom sina Operational Exellence-, Lean eller liknande program kan användas för att nå hållbarhetsmålen. För många små och medelstora företag har RISE sedan länge varit en viktig partner i effektiviseringsprocesserna, bland annat genom insatserna i programmet Produktionslyftet. Tillsammans med sina partners utvecklar nu RISE förändringsprogram för att ytterligare stödja industrin i hållbarhetsarbetet. Målet är både att nå direkta resultat och att bygga upp den långsiktiga förmågan i företagen.

– När företag tidigare började arbetet i till exempel Produktionslyftet var det vanligt att de såg hållbarhetsfrågor som en tredjehandsprioritet. Idag är de här frågorna ofta bland de viktigaste för dem. Det blir därmed naturligt att fokusera förändringsarbetet på hållbarhet utifrån Lean-konceptet. Lean-arbete är operativt, det inkluderar alla i företaget och det påverkar de centrala processerna. Miljö- och hållbarhetsarbete har för ofta varit en sidovagn i verksamheten. Genom att utnyttja Lean-metodiken kan vi få miljöarbetet operativt, säger Martin Kurdve.

När medarbetare själva identifierar sådant som kan ändras för att minska slöseriet så hittar de mer och större utvecklingsmöjligheter än vad externa experter och konsulter klarar av själva

Lättanvända verktyg som stöttar innovationsförmåga

Målet med de olika verktyg RISE använder, som Grön Kaizen och Green Performance Map, är att de ska vara lätta att använda för medarbetare på olika nivåer i företaget och stötta innovationsförmåga på alla nivåer i industrin.

– Externa energikonsulter är bra att använda och de kan hjälpa till att hitta slöseri i sådant som byggnader, ventilation och infrastruktur, men det är de som arbetar i produktionen som känner till vad som kan effektiviseras där. Min erfarenhet är tydlig, när medarbetare själva identifierar sådant som kan ändras för att minska slöseriet så hittar de mer och större utvecklingsmöjligheter än vad externa experter och konsulter klarar av själva. Man behöver ofta jobba med båda delarna.

Att vara ett mindre företag är inget hinder i den här typen av utvecklingsarbete, framhåller Martin Kurdve. Ibland är det till och med tvärtom.

– När Astra Zeneca nu utvecklar och implementerar sitt program för Green Lean så använder de metodik som utvecklats från hur mindre företag arbetar. Det är ju där man har nära ut i verksamheten och där kan man ofta säkra att alla både ser sin del i produktionen, och kan förverkliga sina idéer om hur den blir mer effektiv. På RISE planerar vi nu för att tillsammans med våra partners nå ut ännu bredare, och arbeta med fler företag, även längre ifrån produktion och till och med i offentlig sektor. Vi är övertygade om att flera av de verktyg vi tagit fram kan göra nytta för mångas hållbarhetsarbete, avslutar Martin Kurdve.

Publicerad: 2021-11-12
Martin Kurdve

Kontaktperson

Martin Kurdve

Forskare

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.