Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Extrakt från norsk lax revolutionerar sårläkning

Utdragen sårläkning för med sig både obehag för patienten på grund av ökad infektionsrisk och ett ökat behov av antibiotika, men även en ökad belastning i vården när vårdtiden förlängs. Regenics har tillsammans med RISE utvecklat världens första sårförband som påskyndar läkningen av sår. Hemligheten ligger i den aktiva ingrediensen i förbandet, HTX, ett ämne som finns i cytoplasman i laxrom. Sårförbandet består utöver laxromsextrakt av cellulosa från blötdjur och alginat från tång vilket gör förbandet till en förnybar produkt helt baserad på råvaror från havet.

Regenics är ett norskt bioteknikföretag baserat i Oslo som ligger bakom flera innovationer kopplat till sårläkning. Företaget samarbetar nu med RISE för att ta fram ett sårförband baserat på havsbaserade råvaror med ett extrakt från laxrom som aktiv ingrediens. Idéen till sårförbandet föddes ur studier av amfibiers sårläkningsförmåga.

– Sårläkning är en komplicerad process som hos människor kan ta flera veckor, ofta med ärrbildning som resultat. Hos fiskar och groddjur ser det annorlunda ut, där kan sårläkningsprocessen gå så snabbt som på sex timmar, helt utan ärrbildning, säger Henrik Lund, VD på Regenics.

– Idag finns det ingen sårvårdsprodukt på marknaden som påskyndar sårläkningen. Extraktet från laxrom är både antiinflammatoriskt, ökar produktionen av kollagen och nya hudceller. Ämnet kan därmed fasa ut sårvårdsprodukter innehållandes silver, som är skadligt för människa och miljö, säger Henrik.

Aktiv ingrediens behöver hjälp

Men det behövs mer än en aktiv ingrediens för att skapa en fungerande produkt. RISE roll i projektet handlar om att säkerställa att laxromsextraktet binds till förbandsmaterialen på ett sätt så att sårläkningsförmågan bibehålls, och att extraktet frisätts och gör nytta när det kommer i kontakt med såret. 

– Utmaningen ligger i att se till att den aktiva ingrediensen fortfarande är aktiv även när förbandet legat på hyllan i ett apotek i flera månader. Men även att ämnet förs över till såret vid rätt tillfälle och i lagom doser för att få optimal sårläkningseffekt, säger Linnea Enstedt, projektledare på RISE.

Metoden innebär stor designfrihet, hög precision och reproducerbarhet vid produktion av förbandet

Strukturen viktig

För att säkerställa att sårförbandet fungerar optimalt, både idag och imorgon, har RISE inte bara arbetat med sammansättningen av ingredienser utan även med plåstrets struktur.

– En nätliknande struktur på förbandet innebär att det aktiva ämnet får en ännu större kontaktyta mot sårvätskan, jämfört med traditionella sårförband. Strukturen är även anpassad för att optimera frisättning av den aktiva substansen. För att skapa nätstrukturen så använder vi en 3D-skrivare, metoden innebär stor designfrihet, hög precision och reproducerbarhet vid produktion av förbandet, säger Patrik Stenlund, forskare på RISE.

Att Regenics valde att samarbeta med RISE i utvecklingen av sårförbandet handlar främst om den breda kompetens som finns inom företaget, från forskningsstöd till formulering och produktutveckling.

– Vi har samarbetat med RISE i flera olika projekt och jag är ständigt imponerad över kunskapsbredden inom företaget. Från praktisk kunskap om 3D-skrivare till produktutveckling och toxikologiska studier, säger Henrik.

Tillgång till lax avgörande

Att det blev just rom från lax och inte någon annan fisk eller amfibie har sin naturliga förklaring.

– Vi har helt enkelt mycket fler laxar än salamandrar i Norge. Dessutom är obefruktade ägg från lax en restprodukt från fiskodling som annars skulle gått förlorad. Vi är glada att på så sätt kunna bidra till en mer hållbar produktion av sårläkningsprodukter, säger Henrik.

Linnea ser också positivt på omställningen till förnybara råvaror inom medicintekniska produkter men kanske framförallt möjligheten att fasa ut antibiotika inom sårvården.

– Antibiotikaresistens är ett enormt problem som drabbar alla, oavsett om man bor i ett land med restriktiv antibiotikaanvändning eller inte. Med fortsatt forskning inom infektionskontroll hoppas vi kunna ta fram mer specificerade sårvårdsprodukter som minskar behovet av antibiotika, säger Linnea.

Utvecklingen av sårvårdsförbandet, med projektnamnet AquaHeal3D, är ett samarbete mellan Regenics, Charles River och RISE. Projektet finansieras av svenska FORMAS, norska Forskningsrådet och danska Innovationsfonden. Läs mer om projektet här.