Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Det som blir mätt blir gjort

Cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan, och kan ge kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar för företag. Men idag är det svårt att mäta hur cirkulär en produkt eller affärsmodell egentligen är. RISE arbetar med att skapa nya möjligheter att mäta och jämföra cirkularitet, och på så sätt bidra till mindre resursförbrukning.

Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall. För att öka takten i omställningen till mer cirkulär ekonomi är det viktigt att kunna mäta och jämföra produkter. Idag finns det inga etablerade mått eller indikatorer för cirkulära produkter varken i Sverige eller på global nivå.

– Vi brukar säga att det som är mätt blir gjort. Om man kan få till ett sätt att mäta cirkulär ekonomi är det möjligt att öka takten i omställningen väldigt konkret, säger Marcus Linder som arbetar med cirkulära affärsmodeller på RISE.

Sverige kan driva på

I regeringens nya strategi för cirkulär ekonomi riktas fokus mot bland annat just mätning, och Marcus Linder är ordförande i en expertgrupp som ska ge råd och rekommendationer inom området. Uppdraget är bland annat att ge förslag på områden där potentialen och värdet för Sverige är stort i att gå före och försöka påverka resten av världen.

– Den stora utmaningen är att etablera mätetal som kan användas mer generellt. Det blir till exempel svårt att köpa in en möbel om alla leverantörer har sina egna mätetal. Så det viktiga inte är vilket mätetal det blir, utan att vi bygger konsensus, säger Marcus Linder.

I många verksamheter arbetar man med olika typer av ledningssystem med fokus på ständiga förbättringar, och då är mätning och uppföljning helt avgörande. Ett etablerat mått på cirkulär ekonomi skulle kunna vara avgörande för att få de här systemen att verka för omställning till cirkulära produkter och affärsmodeller, menar Marcus Linder.

RISE projekt för mätning av cirkulär ekonomi har som mål att ta fram en legitim och standardiserbar indikator som kan fungera som en hävstång i en övergång till en cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin, både i Sverige och utomlands. Indikatorn ska även hjälpa företag att internt kunna identifiera möjligheter och hinder för omställning, och främja innovation.

Det går inte att vänta på att ett mått på något magiskt sätt blir etablerat

Det offentliga kan gå före

För att driva på utvecklingen kan den offentliga sektorn spela en viktig roll när det gäller inköp.

– Genom offentlig upphandling är det möjligt att skapa en marknad för cirkulära produkter och affärsmodeller som också kan ge konkurrensfördelar för svenska företag på en global marknad.

Inom projektet har man också undersökt om cirkulära produkter skapar ökad efterfrågan, och hur konsumenter reagerar på information om cirkularitet. Undersökningen som gjordes bland brittiska konsumenter visade att det finns tydliga skillnader mellan olika kundsegment. En del kunder såg cirkulära produkter som någonting negativt, samtidigt som en ansenlig grupp hade positiva associationer. Sett till hela gruppen sågs produkter med visst cirkulärt innehåll som mer attraktiva än produkter som inte alls var cirkulära. Däremot var många skeptiska att betala fullpris för en helt cirkulär produkt, förmodligen för att den fortfarande ansågs vara begagnad eller använd.

Större kommersiellt intresse

Marknadens syn på cirkulära har förändrats, och inom RISE märks nu ett starkt ökat intresse för cirkulära affärsmodeller från kommersiella aktörer. Det gör det än viktigare att driva på utvecklingen för att skapa mätetal som gör det möjligt att jämföra, menar Marcus Linder.

– Det går inte att vänta på att ett mått på något magiskt sätt blir etablerat. Det behöver hända genom att det börjar användas. För att driva på förändring och innovation måste man in på mikronivå för produkter och då funkar det inte med ett enda mätetal, säger Marcus Linder.

 

Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

+46 70 874 51 85

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.