Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Koljern Nordic

Byggdetaljer av återvunnet glas ersätter betong

Koljern utvecklar cirkulära produkter och lösningar för ett mer hållbart byggande, framför allt i form av husgrunder och andra byggkomponenter tillverkade av återbrukat restglas som inte har andra tillämpningsområden. Byggnader som står länge är hållbart, men de skall även tillgodose ett hälsosamt inomhusklimat att vistas i samt ha en låg klimatpåverkan. Detta möjliggörs med cirkulära byggprodukter som har bättre egenskaper och längre livslängd än traditionella och som kan ingå i ett hållbart kretslopp.

På vilket sätt är er verksamhet cirkulär?

– Vi tillverkar produkter som ersätter dagens linjära motsvarigheter i byggnation med fokus på grunder, säger Henning Eliasson, VD på Koljern Nordic. Produkterna är baserade på glas och stål, samt ihop monterade på ett sådant sätt att de går att demontera, bygga om, flytta eller återvinna. Det betyder rent praktiskt att en husgrund inte behöver vara en engångsprodukt som måste demoleras när den inte längre behövs, något som kräver energi och resurser och leder till utsläpp. Istället kan man välja på att behålla grunden eftersom egenskaperna är intakta, flytta den, bygga om eller materialåtervinna delarna till 100%. Vi har byggt in denna cirkularitet även i vår affärsmodell.

Hur gick det till när ni bestämde er för att satsa på en cirkulär affär?

– I jakten efter de mest miljövänliga byggmetoderna kom vi i kontakt med Koljern-tekniken med Foamglas. Cirkularitet var inget vi specifikt letade efter vid tillfället, tekniken råkade bara ha dessa egenskaper. Foamglas är ett fascinerande material med väldigt lång livslängd. Just livslängden är nyckeln till att bygga hållbart och cirkulärt, det går inte att återanvända något som inte håller över tid. Det finns två viktiga punkter för att åstadkomma en cirkulär produkt, den ena är kvalitet och den andra är design. Koljern-tekniken var framtagen för att kunna återanvändas. 

Vad har ni lärt er som ni vill dela med er av till andra bolag som funderar på att göra samma resa?

– Att arbeta cirkulärt innebär att tänka om och i nya banor. Det gäller inte minst för beställaren, där vi idag ser att upphandling oftast sker med ett linjärt tänk. Att göra om en befintlig verksamhet tar tid och är en utmaning. Rutiner och affärserbjudandet kan ändras relativt snabbt, men produktutvecklingen kan bli en utmaning. Att ha med sig ett cirkulärt tänk kommer att vara absolut nödvändigt inom en snar framtid. Dels kommer det att vara en konkurrensfördel, ett sätt att spara resurser. Dels kommer det att komma fler och fler krav för en cirkulär affärsmodell med produkt och materialflöden som stannar i värdekedjan. Tiden med linjära modeller är snart förbi.

Cirkulära kartan

Koljern Nordic är ett av bolagen på Cirkulära Kartan, som visar upp verksamheter där delar av verksamheten är cirkulär och man har ambitioner att göra mer. Kartan ska därmed vara en inspiration för företag som vill vara del av cirkulära affärsekosystem. Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland, som ett alternativ till en rapport som snabbt blir inaktuell.

Detta är bara början, avsikten är att kartan ska växa och utvecklas över tid, och ser du att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Du hittar kartan på https://cirkularakartan.ri.se/

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Innovations- och processledare

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.