Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bioteknik

Bioteknik skapar värde från restströmmar

I den biotekniska delen av Bioeconomy Arena, som samlar RISE infrastruktur och kompetens inom området bioekonomi, görs hela den biotekniska processen tillgänglig för företag, entreprenörer och akademi. En livsmedelsklassad infrastruktur låter företag, entreprenörer och akademin mötas och tillsammans arbeta med lösningar för att maximalt utnyttja cirkulära bioråvaror och ta fram produkter av värde inom olika industrigrenar.

För att skynda på utvecklingen mot en cirkulär bioekonomi har staten skjutit till pengar för modernisering och komplettering av RISE testbäddar för bioraffinaderi. Satsningen har fått namnet Bioeconomy Arena och innefattar infrastruktur på flera platser i landet, med centrum i Örnsköldsvik.

I den biotekniska delen av satsningen kan man använda enzymer eller mikroorganismer som bakterier och svampar för att omvandla så kallade lågvärdiga restströmmar till exempelvis proteiner för livsmedel och djurfoder eller material som kan ersätta fossila material som plast.

– Vårt huvudfokus är att valorisera restprodukter från den svenska skogen, som sågspån och lutar från sågverk och massabruk, säger gruppchef Gunnar Westin vid RISE.

Tre testbäddar

Bioeconomy Arena kommer att innehålla tre testbäddar för bioteknik.

– I den första kommer vi att kunna ta fram nya och mer effektiva mikroorganismer via en automatiserad högkapacitetsanläggning. Vi kan arbeta med flera tusen mikroorganismer samtidigt, vilket är unikt, berättar Björn Alriksson, forskare vid RISE.

I den andra testbädden finns bioreaktor för odling och fermentering och i den tredje sker separation och rening med hjälp av olika tekniker, bland annat filtrering, centrifugering, kromatografi och torkning.

– Vi kan alltså erbjuda hela den biotekniska processen med en kapacitet på upp till 10 000 liter med efterföljande separation och rening, säger Björn Alriksson.

Vi har en väl utvecklad infrastruktur, ett bra team med experter, vi är snabbfotade och vi finns i en innovationsvänlig miljö

Livsmedelsklassning garanterar ren miljö

Storleken sticker alltså ut, och det gör även det faktum att infrastrukturen för bioteknik i Bioeconomy Arena är livsmedelsklassad och dessutom godkänd för genmodifierade mikroorganismer. Livsmedelsklassningen är viktig – inte bara för att den möjliggör framställning av produkter som kan användas för livsmedelstillverkning, den garanterar dessutom att miljön är ren, vilket är betydelsefullt även vid framställningen av andra produkter.

– Anläggningen kommer även att ha det vi kallar onlineanalys, vilket innebär att analysinstrument mäter processerna i realtid, säger Björn Alriksson.

Gunnar Westin tillägger att motsvarande testbäddar även kommer att finnas inom området kemi, vilket är värdefullt med tanke på att teknikerna för bioteknik och kemi ofta överlappar varandra.

Flygbränsle – eller alternativ till kött

RISE forskare redan tagit fram flera produkter med hjälp av bioteknik. Det handlar bland annat flygbränsle som tillverkas av sågspån med hjälp av först enzymer och sedan jäsning, samt så kallat single cell protein som kan användas som livsmedel och för djurfoder. Single cell protein har tagits fram genom att proteinrika mikroorganismer odlats på restprodukter från skogsindustrin.

– Tekniken kan användas för att ta fram proteinrika alternativ till kött eller som en foderingrediens, säger Björn Alriksson.

Genom Bioeconomy Arena kan man alltså både bedriva forskning och visa att en process fungerar i stor skala samt producera tillräcklig mängd av ett ämne eller ett material för att kunna verifiera det på marknaden. Bioeconomy Arena vänder sig till olika typer av företag - exempelvis pappersmassabruk, sågverk och skogsbolag som ju alla sitter på restråvara, företag som är intresserade av att utveckla teknik som involverar mikroorganismer, industrier som i dag tillverkar plast, djurfoder eller livsmedel, samt akademin. Infrastrukturen är öppen för alla som är intresserade.

Varför ska dessa företag välja just RISE som partner?

– Vi har en väl utvecklad infrastruktur, ett bra team med experter, vi är snabbfotade och vi finns i en innovationsvänlig miljö, säger Björn Alriksson.

– Jag vill också understryka att kapaciteten vid Bioeconomy Arena finns i ett sammanhang som omfattar sådant som teknoekonomi, processimulering och livscykelanalyser. Det går alltid att hitta en optimal samverkan inom RISE, säger Gunnar Westin.

Bioeconomy Arena

Bioeconomy Arena samlar RISE infrastruktur och kompetens för utveckling, uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom industrinära samarbete har en flexibel innovationsmiljö från lab- till pilot- och demoskala byggts upp, där utveckling längs med hela värdekedjor möjliggörs. Här förs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer samman för att öka omställningstakten mot en bioekonomi och ett resilient samhälle.

Gunnar Westin

Kontaktperson

Gunnar Westin

Gruppchef

+46 10 516 67 57

Läs mer om Gunnar

Kontakta Gunnar
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Alriksson

Kontaktperson

Björn Alriksson

Forsknings- och Affärsutvecklare

+46 10 516 67 53

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.