Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vigeo - en arena för samverkan och erfarenhetsutbyte

Vigeo är en test- och demonstrationsmiljö för kompetensförsörjning och livslångt lärande. ​Det är en neutral arena där offentlig sektor, näringsliv och akademi tillsammans stärker Sverige som kunskapssamhälle genom att dela kunskap, erfarenheter och utforska nya lösningar.

Med våra samarbetsparter bedriver vi piloter och koncepttester med målet att få resultat som sedan kan användas i större skala. Områden som utforskas rör främst nya tekniker, metoder och system för vuxnas lärande.

“Test- och demomiljön utökar möjligheterna till nationell samverkan utifrån det arbete vi initierat regionalt i tätt samarbete med näringslivet för att klara de stora kompetensutmaningarna, inte minst inom fordonsindustrin."
- Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav.

Livslångt lärande och kompetensförsörjning berör både utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Inom systemet återfinns allt från startups till industriföretag, myndigheter, utbildningsanordnare och akademi. Det stora antalet aktörer med olika ingångar och intressen, gör det svårt att överblicka områdets komplexitet och driva förändring. Därför behövs en neutral arena som samlar perspektiv och erfarenheter, som kopplar an till forskning samt europeiska processer, och som kan driva utvecklingen framåt. Vigeo är den plattform där vi tillsammans kan utveckla, utforska, och sprida nya möjligheter för kompetensförsörjning och livslångt lärande i Sverige.

Inom Vigeo finns ett nätverk bestående av företag, omställningsorganisationer, regioner, kommuner, nationella myndigheter, yrkeshögskolor, aktörer inom vuxenutbildning, högskolor och universitet samt arbetsmarknadsparter. Medlemskapet grundas på nyfikenhet, samarbete och transparens. För att ingå i Vigeos nätverk krävs en roll och mandat på området, men kanske viktigast av allt, en nyfikenhet och vilja till utveckling.

Målsättningen för vårt arbete är att göra lärandet engagerande, relevant och tillgängligt genom hela livet. Vi är övertygade om att det bidrar till ett bättre samhälle med starkare organisationer, mer levnadsglädje för människor och mer hållbara lösningar på kommande utmaningar.

Är din organisation intresserad av att bli medlem? Kontakta Åsa Vikner eller Johanna Nordin.

Åsa Vikner

Kontaktperson

Åsa Vikner

Projektledare

+46 10 228 40 59

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.