Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Digitalisering är vägen till cirkulära affärer

Hållbarhet och omställning till cirkulära ekonomi är en av samhällets största drivkrafter. För företag som lyckats med sin digitalisering behöver steget dit inte vara så långt. 
– Digitaliseringen både möjliggör och driver fram de cirkulera affärsmodellerna, säger Susanna Winzenburg, projektledare på RISE. 

Hållbarhet och cirkulär ekonomi är något alla företag kommer behöva anpassa sig till – vare sig de vill eller inte. Annars är risken stor att man som företag på sikt inte kommer vara relevant för kunder eller i samband med personalrekrytering.  

– Du kommer vara en dinosaurie om du inte tänker på hållbarhet. Jag tror inte man kommer överleva, säger Susanna Winzenburg, projektledare och ansvarig för fokusområdet hållbar samhällsomställning på RISE. 

Kraven på miljömässigt ansvarsfulla företag kommer inte bara komma från myndigheter utan också från kunder och eventuella partners i den mån de inte redan har. 

– Alla företag vi intervjuade för rapporten lyfter att klimatfrågan är affärskritisk. Det är inte valfritt, utan den berör allt från rekrytering till att det inte går att sälja till kunder om man inte är hållbar i framtiden, fortsätter hon. 

Digitalisering nyckeln – om den görs på rätt sätt

Men vad är då bästa vägen för att lyckas med omställningen till cirkulära affärsmodeller? Jo, det visade sig att företag som blivit digitala har fler verktyg för att hitta och analysera en ny affärsmodell men också bättre förutsättningar för att genomföra den. Hållbarhet och en cirkulär ekonomi blir en följd av digitaliseringen om den sistnämnda utnyttjas på rätt sätt. 

– När företagen arbetar med digitalisering kan de samla in information på nya sätt, olika källor kan kopplas samman och lagring och bearbetning av data skapar möjligheter som tidigare inte fanns, säger Susanna Winzenburg. 

Just den grund som är nödvändig för att hitta cirkulära affärsmodeller som kan ersätta de linjära. 

– Det skapar förutsättningar att sälja en funktion av en produkt snarare än själva produkten. När företagen behåller ägandet över produkten så flyttas incitamentet för effektivisering från kund till producent, säger Susanna Winzenburg.

Är digitalisering ett måste för en cirkulär affärsmodell?

– Nej, jag vågar nog inte dra det till ett måste men det skapar förutsättningar för att sälja produkten på andra sätt och den skapar också förutsättningar för effektiv produktion och effektiv materialutnyttjande. Man kommer långt men det är olika för olika branscher och i olika företag, säger Susanna Winzenburg. 

Du kommer vara en dinosaurie om du inte tänker på hållbarhet

Digitalt är inte automatiskt cirkulärt

Men bara för att ett företag blivit digitalt betyder det inte att det också automatiskt kan bli cirkulärt. Företaget måste fortfarande göra grovjobbet och identifiera affär och kundsegment. 

– En av de stora utmaningarna när man övergår till cirkulär ekonomi är att hitta kunden och hur kunden ska köpa din tjänst, säger Susanna Winzenburg.

Samtidigt har samhället stegvisa omställning mot hållbarhet och cirkularitet de senaste åren inneburit att steget idag inte behöver vara så långt. 

– När man jobbar med affärsutveckling är det viktigt att peka på affärspotentialen med cirkulär ekonomi. Tidigare har det varit svårare att hitta den potentialen men allt efter att vi närmar oss cirkulär ekonomi så blir det lättare och lättare, det gäller ju att få med sig sina kunder, säger Susanna Winzenburg. 

Hjälp med omställning från RISE

Företag i alla olika storlekar kan få hjälp av RISE i sitt omställningsarbete – både när det gäller digitalt och cirkulärt. RISE kan också hjälpa till med att hitta den cirkulära affären och räkna på dess potential jämfört med den traditionella linjära. 

– Då kan man se möjligheterna med den cirkulära ekonomin och att man kan nå nya kundsegment. I slutändan kanske företaget får ut ett högre värde av en produkt än om den bara skulle säljas. Man kan hitta helt nya sätt att tjäna pengar och samtidigt bidra till en grön positiv utveckling, avslutar Susanna Winzenburg. 

Susanna Winzenburg

Kontaktperson

Susanna Winzenburg

Projektledare

+46 10 228 42 33

Läs mer om Susanna

Kontakta Susanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.