Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Cirkularitet textil

Så ska textilindustrin bli mer transparent och hållbar

En revolutionerande lagstiftning för en textilindustri som måste bli mer hållbar. Så beskriver Lisa Schwarz Bour, enhetschef på RISE, lagen ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulations. En viktig nyhet är krav på digitala produktpass, där företag måste redovisa vilka material en vara innehåller och hur den kan repareras och återvinnas. Från 2027 är alla företag inom EU tvingade att följa ESPR. 

Stora förändringar väntar textilindustrin inom de närmaste åren. Kraftfulla åtgärder tas för att få textilåtervinningen att öka. Från 2025 är det förbjudet inom EU att kasta eller skicka osålda kläder, skor och textilier till förbränning. I dag slänger den genomsnittlige EU-medborgaren varje år 11 kilo textilier, enligt EU-kommissionen.  

ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation – är ett ramverk som syftar till att anpassa produkter för klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi samt att göra hållbara produkter till norm inom EU. (Läs mer i faktarutan i slutet av artikeln). Lagförslaget publicerades i mars 2022. Just nu pågår ett arbete som rör prioritering av produktkategorier för den del av lagen som omfattar de digitala produktpassen, som tvingar företag att dela information som rör miljö och hållbarhet. 

”ESPR berör både textilindustrin och konsumenter” 

– ESPR är en revolutionerande lagstiftning. Den är väldigt långtgående och berör alla led inom textilindustrin, men även oss konsumenter eftersom den är avsedd att hjälpa oss att göra mer hållbara val, säger Lisa Schwarz Bour.

Hon ser flera fördelar med den nya lagen, till exempel att ett gemensamt system för ökad spårbarhet införs.  

– Materialen i textilier är oftast väldigt komplexa. För att kunna uppnå ett högt värde på en återvunnen råvara behöver vi veta mer än i dag om det ursprungliga materialet. Kanske behöver man till exempel ha tillgång till information om hur ett material konstruerats eller vilken typ av infärgning som använts för att effektivt kunna återvinna materialet. 

För att kunna uppnå ett högt värde på en återvunnen råvara behöver vi veta mer än i dag om det ursprungliga materialet

Viktigt lära sig mer om ESPR 

Hur ska då ett svenskt bolag göra som vill förbereda sig för – och även påverka – den nya lagstiftningen? En bra början är att lära sig mera om innehållet i lagstiftningen, allt material finns öppet och tillgängligt.  

Det går också att kontakta RISE om man har frågor och vill veta mer. 

EU-kommissionen har så kallade stakeholder consultations som är öppna och där företag själva kan gå in och lämna synpunkter.  

Lisa Schwarz Bour: 

– En sak företag kan göra redan nu är att börja föra diskussioner med sina underleverantörer och kunder om vad lagstiftningen innehåller och hur den kan komma att påverka dem och de produkter som ska lanseras.  

Fokus på de digitala produktpassen 

RISE jobbar aktivt med ESPR och speciellt med de digitala produktpassen. För att kunna påverka de produktspecifika kraven deltar RISE som associerad partner i det EU-finansierade projeket CIRPASS som hjälper till med utformningen av passen. Här har RISE framför allt intresserat sig för detaljnivån på den information som kommer att behöva delas.  

EU antog i mars 2022 en textilstrategi som ställer krav på textilindustrin att bli mer socialt och miljömässigt hållbar.

– ESPR täcker delar av strategin, som uttrycker en stark vilja inom EU att röra sig från fast fashion till mer långlivade material och produkter där större hänsyn tas till hållbarhetsfrågan och konsumentens behov, säger Lisa Schwarz Bour.

Hållbara material – ett stort forskningsområde

Parallellt med ESPR arbetar RISE intensivt med att ta fram hållbara och långlivade material. Inom textilområdet pågår till exempel tester och kemiska analyser av textila material, fiberutveckling samt kemisk och mekanisk återvinning. RISE tittar också på hållbarhetsaspekter kopplade till process och produkt, via exempelvis livscykelanalys.

– Utöver det stöttar vi företag i relaterade frågor. Via Kemikaliegruppen hos RISE kan man få hjälp att kommunicera relevanta kemikaliekrav till sina underleverantörer, och att möta frågor och krav från konsumenter eller media, säger Lisa Schwarz Bour.

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) 

Lagförslag från EU-kommissionen som syftar till att göra produkter mer hållbara. Omfattar alla typer av produkter på marknaden förutom livsmedel, foder och läkemedel. Lagförslaget väntas leda ny utformning av produkter samt förändrade produktionsprocesser och affärsmodeller. Lagen förväntas antas 2024 och digitala produktpass implementeras 2026 – och från 2027 är alla berörda företag tvingade att tillhandahålla denna typ av produktinformation. 

Så kan RISE hjälpa dig

RISE kan hjälpa ditt företag att möta de kommande lagkraven och ställa om till cirkulära och hållbara material. Läs mer om hur på länken nedan.

Hållbar textil för framtiden

Lisa Schwarz Bour

Kontaktperson

Lisa Schwarz Bour

Enhetschef

+46 10 228 48 07

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.