Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Malin Frenning CEO RISE

Vår verksamhet måste ständigt utvecklas

Som forskningsinstitut har RISE en nyckelroll att knyta samman akademi och näringsliv. RISE koncernchef beskriver i års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 ett år av nysatsningar och fortsatt utveckling av verksamheten.

I spåren av Coronapandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och upplevda svagheter i globala försörjningskedjor gör nu flera stater omfattande satsningar för att stärka sin industriella konkurrenskraft. Mot denna bakgrund har utfallet av den kommande forsknings- och innovationspropositionen stor betydelse för var företagen väljer att lägga sina investeringar i forskning och utveckling. Vår analys som vi spelat in till propositionen visar att tillgången på kompetens, forskningsinfrastruktur och test- och demonstrationsmiljöer samt möjligheterna till samverkan med andra företag och akademin kan vara avgörande för detta. Ett starkt forskningsinstitut som RISE fyller en viktig roll för Sverige.

När jag klev in som CEO i RISE hösten 2023 möttes jag av medarbetare med unik kompetens och som brinner för att göra skillnad i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi. En verksamhet där fokus ligger på hållbar tillväxt genom tillämpad forskning och utveckling av hög kvalitet samt tillgängliggörande av teknikinfrastruktur.

En av årets viktigast händelser inom RISE är invigningen av anläggningarna i SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory. Elektrifieringen av transportsektorn är helt avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen. Via SEEL möts olika delar av industrin, vilket är viktigt för att accelerera omställningen.

2023 var också ett år då RISE fick i uppdrag att etablera ett kunskapsnav för animalieproduktion så att relevant kunskap kan nyttogöras i branschen. Vi lanserade ett centrum för industriell och urban symbios och invigde en ny testbana vid AstaZero som inkluderar en komplett testmiljö för gruvor. Det blev också klart att EU-kommissionen utsett RISE till referenslaboratorium för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Som ett av två laboratorier i Europa ska RISE utvärdera produkter för in vitro-diagnostik som görs för att diagnostisera virusburna övre luftvägsinfektioner.

Under året som har gått har vi även kraftigt stärkt vår position inom Totalförsvaret samt ökat kännedomen om RISE hos nyckelintressenter.

En turbulent omvärld med höga kostnader och osäkerhet på marknaden innebär ekonomiska utmaningar även för RISE. För att få en ekonomi i balans initierade vi ett program för operationell excellens med fokus att minska kostnaderna och styra om verksamheten i linje med marknadens behov. Vi ska fortsätta att prioritera och utveckla verksamheten inom de områden där vi stärker svenskt konkurrenskraft och bidrar som mest i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är så vi kan vara relevanta för våra kunder och vår omvärld och säkrar att kunskap omsätts i nya produkter och tjänster.

Med dessa ord vill jag tacka alla kunder, partners och medarbetare för ett gott samarbete under året som gått!

Malin Frenning

Kontaktperson

Malin Frenning

VD

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.