Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Digitala tvillingar

Digitala tvillingar kan göra kommuner och företag bättre rustade för framtiden

Digitala tvillingar har potential att vara nästa stora kliv i utvecklingen av det digitaliserade samhället. En digital tvilling är en kopia av något verkligt. Tekniken används för att visualisera data, göra simuleringar och övervaka det som speglas. Nyttan är tydlig för både kommuner, fastighetsägare och företag. 

- För oss i Värmdö kommun ser vi stor potential och nytta med en digital tvilling. Både interna verksamhetsnyttor, genom till exempel bättre kunskapsunderlag. Men också nytta för våra invånare där vi kan tillgängliggöra information om samhället som invånare vill ha, till exempel tillgången till lediga platser på pendlarparkeringar i realtid. Då skulle vi kunna minska söktrafiken och frustration över att leta lediga parkeringsplatser, säger Jenny Andersson, Avdelningschef Strategisk samhällsplanering i Värmdö Kommun.

Bättre avloppssystem – ett exempel på hur digitala tvillingar kan användas

Ett område där digitala tvillingar inom en snar framtid kommer skapa stor nytta är inom avloppsreningssystem där Sverige ligger i framkant, men där avloppsreningsverk över hela landet står inför stora utmaningar med åldrande infrastruktur, striktare reningskrav och klimatförändringar vilket leder till ett kraftigt ökat investeringsbehov. 

- Typen av digitala tvillingar vi pratar om för avloppsreningsverk är processmodeller som är uppkopplade i (nära) realtid för att hela tiden spegla vad som händer i den verkliga processen. När man kombinerar dessa modeller med prognosmodeller för inkommande flöde och ämnen i avloppsvattnet kan man planera och ta höjd för framtida händelser vid processreglering. Det innebär att man ställer om från dagens reaktiva styrning av processerna till ett mer proaktivt beslutsfattande. Dessutom kan man genom scenariesimulering vara redo för vad som skulle hände vid eventuella driftstopp eller akut underhåll. Sammantaget har det potential att leda till mer robusta processer, mer effektiva anläggningar och minskade driftkostnader, säger Christoffer Wärff, doktorand inom satsningen Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk. 

Tillsammans med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Lunds Universitet och Gemit Solutions arbetar RISE för att förverkliga en digital tvilling för reningsverket Öresundsverket i Helsingborg. Målet är att utveckla en generisk metod för implementering av digitala tvillingar på avloppsreningsverk, inklusive processimulering och datavalidering i realtid. Det kommer då innebära en stor potential för att omsätta kunskapen till andra processindustrier med behov av att rena vatten. 

Inom arbetet har det nyligen publicerats en litteraturstudie som går igenom olika viktiga komponenter och metoder som finns för digitala tvillingar på reningsverk.

I framtidens digitala tvillingar kommer vi, genom att skapa komplexa scenarier, kunna studera hur våra planeringsbeslut påverkar alltifrån människors hälsa, energianvändning och resvanor till hur väl rustade våra miljöer är inför kris och risker. 

Tillgång till data – en viktig pusselbit

Hos RISE koordineras den nationella hubben för digitala tvillingar där många aktörer deltar med expertis, utveckling och kunskaper. RISE breda kunskaper inom digitalisering, AI och samhällsbyggnadsfrågor är en naturlig del av plattformen. 

- I framtidens digitala tvillingar kommer vi, genom att skapa komplexa scenarier, kunna studera hur våra planeringsbeslut påverkar alltifrån människors hälsa, energianvändning och resvanor till hur väl rustade våra miljöer är inför kris och risker. Så det är ett spännande och viktigt projekt för samhällsbyggnad i Sverige, säger Jenny Carlstedt, projektledare för Arkitektur och fysisk planering på RISE.  

En viktig del i utvecklingen av digitala tvillingar är tillgången till data, något som inte alltid är så lätt att samordna i kommuner och städer, menar Anton Gustavsson, Senior forskare på RISE. 

- Digitala tvillingar handlar mycket om att skapa ett sammanhang, till exempel när du ska bygga städer då många olika aktörer ska samverka. Det finns goda exempel som till exempel Hammarby Sjöstad som verkligen lyckades få alla att samarbeta, men oftast arbetar man i stuprör när stadsdelar eller bostadsområden utvecklas. Här kan digitala tvillingar hjälpa till och stötta i processen när olika avdelningar i kommunen ska prata med varandra, bland annat dataansvarige, utredare och beslutsfattare. Digitala tvillingar kan också ta fram nyckeltal som blir viktiga för kommunerna eller beslutsfattarna, till exempel energiåtgång i en byggnad eller frekvens på hur lokalerna används, parkeringsytor kontra boendemiljö etc, berättar han. 

Läs mer om digitala tvillingar och hur din verksamhet kan använda RISE kunskap

Jenny Carlstedt

Kontaktperson

Jenny Carlstedt

Projektledare

+46 10 251 38 22

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anton Gustafsson

Kontaktperson

Anton Gustafsson

Senior Researcher

+46 70 364 34 34

Läs mer om Anton

Kontakta Anton
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.