Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Praktisk brandsäkerhet fordon

Nu har du och ditt företag chans att gå en utbildning i praktisk brandsäkerhet gällande fordon, RISE i Borås erbjuder utbildningen baserat på intresseanmälan.

Utbildningen är en endagsutbildning och hålls på antingen svenska eller engelska. Kursen är uppbyggd i två olika delar som även erbjuds separat om så önskas.

Del 1. Brandsäkerhet fordon

Detta är en grundläggande kurs som är relevant för fordonstillverkare, operatörer, försäkringsbolag, systemleverantörer, underhålls- och serviceleverantörer samt räddningstjänster. Genomförande av denna kurs ger kursdeltagarna medvetenhet och uppskattning av ett brett spektrum av brandsäkerhetsaspekter relaterade till fordon. Deltagarna kommer att lära sig om följande områden:

 • Bränslen och deras beteende
 • Fordonstyper och deras funktion och konstruktion, t.ex. konventionell, elektrisk samt gasformig.
 • Identifiera fordon och kritiska komponenter
 • Faror och faroområden, vanliga brandursprung, typiska brandorsaker och deras effekt.
 • Litium-jonbatterier, utmaningar och viktiga säkerhetsprinciper
 • Starkströmssystem och elektriska risker
 • Bärgning av elfordon, säker hantering av fordon som utgör brandrisk.

Del 2. Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon

Riskhantering spelar en avgörande roll för att kontrollera brandrisken för fordon. Denna kurs behandlar mestadels kvalitativ riskhantering och fokuserar på fysisk inspektion och lämpliga rutiner för din organisation. I denna kurs kommer deltagarna att lära sig om följande:

 • Grundläggande fordonsteknik och information om fordonskomponenter som kan bli en brandrisk
 • Riskidentifiering, visuell inspektion, rekommenderade verktyg, fokus på mest förekommande brandrisker i fordon
 • Riskbedömning och minskning, mätning av identifierade risker, handlingsplan
 • Praktiska exempel och övningar i klassrummet och på ett fordon
 • Dokumentation, SP Metod 5289, mallar

Mål och syfte

Brandsäkerhet fordon

I slutet av kursen kommer deltagarna att:

 • Ha en grundläggande förståelse för fordon, bränsle, brandorsak och brandutveckling.
 • Förstå de unika utmaningarna för olika typer av fordon med avseende på brandrisker och potentiella brandscenarier.
 • Motivera och identifiera de viktigaste riskområdena i olika typer av fordon.
 • Förstå vad som krävs för att minska risken för (fordons)bränder.
 • Diskutera och beskriv de grundläggande principerna för hantering av brandrisker i ett fordon.

Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon

I slutet av kursen kommer deltagarna att:

 • Genomföra en riskbedömning på ett fordon, identifiering, bedömning och reducering av risker.
 • Förstå grundläggande fordonsteknologi
 • Diskutera och beskriva riskerna i olika typer av fordon.
 • Genomföra, registrera, rapportera och granska rutiner för hantering av brandrisker.

Föreläsare

Max Rosengren, RISE 

Roeland Bisschop, RISE

Innehåll

Preliminär agenda:

09:00 Introduktion

09:15 Brandsäkerhet fordon

10:30 Fika

10:45 Fortsättning brandsäkerhet fordon

12:00 Lunch

13:00 Avslutning brandsäkerhet fordon

13:30 Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon, övning på ett fordon

14:00 Fika

14:15 Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon, övning på ett fordon

15:00 Att hitta, bedöma och åtgärda brandrisker i fordon

16:00 Tid för frågor och diskussion

16:30 Avslutning

Intresseanmälan

Fyll i kontaktformuläret nedan för en offert.

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Max Rosengren

Kontaktperson

Max Rosengren

Projektledare

Läs mer om Max

Kontakta Max
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jonna Hynynen

Kontaktperson

Jonna Hynynen

Forskare

+46 10 516 62 44

Läs mer om Jonna

Kontakta Jonna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.