Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EGOLF Reaction to Fire

Det är många faktorer som kan påverka resultaten under ett brandtest. Många av dessa faktorer är beroende av operatören. Därför är operatörens utbildning, erfarenhet och attityd avgörande för att minimera de faktorer som kan skapa osäkerhet under testet.

För att få gemensamma tolkningar och minimera de osäkerhetsfaktorer som är operatörsberoende anordnar EGOLF (European Group of Organisations for Fire testing, inspection and certification), harmoniserande kurser i ett flertal brandteststandarder. Dessa standarder används för att kunna klassificera byggprodukter enligt EN 13501-1.

Kursen erbjuds både för medlemmar av EGOLF och icke-medlemmar.

Kursen hålls på engelska.

Kursen innehåller teoretisk information och praktiska uppgifter i laboratoriet av följande metoder:

  • Obrännbarhet, EN ISO 1182
  • Bestämning av värmevärde (kalorimetriskt värde), EN ISO 1716
  • Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI), EN 13823
  • Antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga, EN ISO 11925-2
  • Brandteknisk provning av golvbeläggningar - Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vid påverkan av värmestrålning, EN ISO 9239-1

Intresseanmälan

Är du intresserad av att gå denna utbildning vänligen fyll i formuläret nedan

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

+46 10 516 50 84

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Annicka Asp

Kontaktperson

Annicka Asp

Kundsupportadministratör

+46 10 516 69 71

Läs mer om Annicka

Kontakta Annicka
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.