Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Vibrationsprovning batterier – Batteriprovning

Vibrationsprovning av batterier utförs för att säkerställa att batterier klarar av de vibrationer de kan utsättas för inom olika användningsområden. Att vibrationsprova batterier är viktigt för att garantera batteriets säkerhet och funktion. I vissa fall är det nödvändigt för att uppfylla nationella och internationella krav.

Vad är vibrationsprovning av batterier?

Vibrationsprovning av batterier är ett test där batterier utsätts för olika vibrationsnivåer. Det görs för att undersöka om batteriet klarar specifika nivåer för dess avsedda användningsområde. Exempelvis går det att undersöka och upptäcka resonanser eller testa tillförlitligheten under vibration. Det går även att undersöka batteriets uthållighet genom accelererad vibrationsprovning.

Varför ska jag vibrationsprova batterier?

Vibrationsprovning av batterier är viktigt för att säkerställa batteriets design samt för att se till att det uppfyller de särskilda krav och bestämmelser som gäller för batterier. Genom vibrationsprovning kan designens robusthet och tillförlitlighet utvärderas. På så sätt kan input till design erhållas tidigt i utvecklingen, som därmed kan justeras och säkerställas. Därmed undviks tekniska brister och höga kostnader. 

Vad innebär ett vibrationsprov av batterier?

Ett vibrationsprov av ett batteri innebär att batteriet som komponent monteras med hjälp av en ändamålsenlig fixtur på en utrustning som kan genera olika typer av vibrationsprofiler och mekaniska stötar. En typisk fixtur för vår utrustning är en aluminiumplatta med hålbild M10 och delning 70x70 mm. Efter montering programmeras utrustningen för en specifik vibrationsprofil eller stöt. De vanligaste vibrationerna stötarna är sinus-, random-vibration eller halv-sinus stöt. Vibrationernas varaktighet kan variera men utförs vanligtvis under ett par timmar till flera dygn per riktning. Stötarna kan avse några enstaka per riktning och upp till ett antal tusen. Oftast utsätts batteriet för vibration- och stötprovning i tre riktningar där batteriet provas i en riktning i taget. 

Hör mer om vibrationsprovning av batterier.

Vibrationsprovning av batterier på RISE

Eftersom vibrationsprovning av batterier innebär en hög risk måste säkerheten vid provning vara hög. En sådan hög säkerhetsnivå är integrerad i våra labb och vårt arbetssätt. Under vibrationsprovningen kan du närvara fysiskt eller medverka på distans, beroende på aktuell testspecifikation. I våra labb finns förutom kontrollrummen även dedikerade arbetsplatser och sociala ytor att nyttja för dig som provar hos oss.

Vibrationsprovning och temperaturcykling

Vibrationsprovning kan kombineras med annan typ av miljöbelastning, exempelvis temperaturcykling. Genom att kombinera miljöbelastningar på det här sättet finns möjlighet att utvärdera kombinerade parametrar samt uppfylla särskilda krav eller standarder.

Vibrationsprovning ingår i dessa standarder

RISE är ett ackrediterat labb enligt ISO 17025. Vi är även ackrediterade för flera standarder enligt IEC 60068-serien för våra metoder inom miljötålighet, specifikt för sinus-, randomvibration och mekanisk stöt. Vi är också ackrediterade mot flera batteristandarder, där en standard är UNECE R100 som specificerar vilka krav som ställs på uppladdningsbara batterisystem i motorfordon. Vibrationsprovning ingår även i UN38.3, som gäller för transport av farligt gods, vilket är en bestämmelse som ska uppfyllas för transport av litium-jon batterier.

Resultaten från vibrationsprovningen

Efter utförda vibrationstester får du provningsresultaten i en skriftlig rapport. 

 

Vill du veta mer om vibrationsprovning av batterier?

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Vibrationsprovning batterier – Batteriprovning

Instrument

Multimetrar, Vibrationsmätutrustning

Storhetsområde

Elektricitet, Ljud och vibration, Temperatur

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

IEC-60068-2-6
IEC-60068-2-27
IEC-60068-2-64

UN38.3
ECER100.03
GTR20
GB38031-2020

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Magnus Ling
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Vedran Kovacevic

Kontaktperson

Vedran Kovacevic

Projektledare

+46 10 516 58 61

Läs mer om Vedran

Kontakta Vedran
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.