Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Vattenhaltsbestämning i batterielektrolyt

Vatten är en orenhet i Li-jon elektrolyter. Detta för att vatten reagerar, bryter ner, viktiga komponenter såsom det aktiva saltet LiPF6. Styrning av produktions- och återvinningsprocesser mot låga vattenhalter är av stor vikt. Vi erbjuder analys av vatteninnehåll i bland annat ketonbaserade elektrolyter.

Syfte

Vattenhaltsbestämningar kan göras på flera sätt baserat på mätområde och matris. För de elektrolyter som är vanliga i Li-jon batterier utför vi anpassade titreringar av vatten. Metoden baseras på Karl-Fischer-metodik, både columetrisk och volumetrisk. Titreringar ger låg spridning i mätningarna och de två typerna ger tillsammans ett stort mätområde, från ca 50 ppm till 100%. Vid förväntat låga halter så rådfråga oss om provtagning och transport. Kontaminationsrisken är stor.  Vi kan även förse er med lämpliga provtagningskärl. 

Metod

Karl-Fischer Titrering

Leveranser

Rapport, Powerpoint, Excelblad eller mail

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Bestämning av vattenhalt i Li-Jon elektrolyt med anpassad Karl-Fischer-titrering.

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Expressanalys eller efter överenskommelse

Förberedelser

Tala med oss om provtagning och val av kärl.

Moufida Mansouri

Kontaktperson

Moufida Mansouri

Forskare

+46 10 516 57 69

Läs mer om Moufida

Kontakta Moufida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Leena Andersson

Forskning-och utvecklingsingenjör

Läs mer om Leena

Kontakta Leena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Batterier

Batterier får en allt större betydelse i vårt elektrifierade och fossilfria samhälle. Ett batteri används i allt från mobilitetslösningar till industri. I framtidens smarta städer kan batterier dessutom användas för energilagring,…
Tjänst

Öppning av batterier- haveriutredningar

Öppning av Li-jon batterier för detaljerade studier av åldring eller haveri är mycket användbart för ökad förståelse. Likaså kan andra typer av batterier öppnas efter diskussion. Visuell bedömning samt kemiska och fysikaliska anal…
Tjänst

Elektrolytsammansättning- lösningsmedel- kemisk analys

De polära lösningsmedel som används för att lösa de aktiva salterna (tex LiPF6) är ofta karbonater, tex dietylkarbonat eller propylenkarbonat. Den huvudsakliga sammansättningen, orenhetsprofilen och nedbrytningsprodukter är av in…
Tjänst

Bestämning av vattenhalt i elektrodmaterial

Vattenhalten behöver vara så låg som möjligt i alla material som ingår i ett Li-ion batteri. Vattenhalten i de fasta elektroderna kan bestämmas med vår Karl-Fischer-uppställning.
Tjänst

Grundämnen i batterimaterial- kemisk analys

Bestämning av innehållet av ett stort antal grundämnen i batterimaterial inkluderande elektrolyt, elektroder och separatorer och hölje utförs med screenande teknik såsom semikvantitativ- ICP/MS eller med riktade mätningar med myck…
Tjänst

HF bestämning i batterielektrolyt

HF i batterielektrolyt bildas då vatten hydrolyserar tex. LiPF6. HF ses som en kontraminant och ger lägre kapacitet hos batteriet och förstör vissa elektrodmaterial. Vi utför flera bestämningar av fluor specier bla HF i elektroly…
Tjänst

Bestämning av bly, kadmium och kvicksilver i engångsbatterier

För att Svanenmärka engångsbatterier (primärbatterier) måste dessa bland annat klara gränsvärdena för innehåll av bly (Pb), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).