Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Väteförsprödning – SSRT-provning

Metalliska material som exponeras för en vätgasmiljö kan drabbas av försämrade mekaniska egenskaper under dess användningstid genom väteförsprödning. SSRT-provning (Slow Strain Rate Testing) i vätgas är en mekanisk provningsmetod som utvärderar försämringen i duktilitet (formbarhet) hos metalliska material orsakad av väteförsprödning.

Syfte

Egenskaperna hos material i exempelvis system för lagring och transport av vätgas kan allvarligt försämras av väteförsprödning. Ett ändamålsenligt materialval är ett kostnadseffektivt sätt för vätgasindustrin att minska riskerna för väteförsprödning.

Metod

Provningen utförs i labb enligt principerna i relevanta standarder. Under SSRT-provning utsätts provstavarna för en ökande enaxlig töjning medan de exponeras för vätgas. Provningen fortgår tills brott sker på provstaven och förlusten i duktilitet på grund av väteförsprödning jämförs med en provstav som provats i inert atmosfär. Vi erbjuder provning i vätgasmiljö upp till 150 bar.

Leveranser

Skriftlig rapport på engelska tillsammans med erhållna data.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Väteförsprödning – SSRT-provning

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Provstavar enligt överenskommelse kan tillhandahållas direkt av beställaren. Alternativt kan vi erhålla råmaterial från vilket provstavarna tillverkas.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Rikard Norling

Kontaktperson

Rikard Norling

Forsknings och affärsutvecklare

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Korrosion

Rost på fordonskarosser, oxid på kretskort eller korrosionsangrepp på brodelar kan bli både farligt och dyrt. Samhällets årliga kostnad för korrosion är cirka 4 procent av BNP. Det är kostnader för korrosionsskydd och reparationer…
Test & demo

Materialprovning i vätgasmiljö

Vår testbädd erbjuder möjlighet till kundanpassade lösningar för materialprovning i vätgasmiljö. Vi erbjuder vetenskaplig expertis och en ändamålsenlig utvecklingsmiljö som anpassas utifrån era specifika behov.
Tjänst

Steglastprovning i vätgasatmosfär

Väteförsprödning är en allvarlig och genomgripande problemställning för många typer av material och som särskilt (men inte uteslutande) påverkar höghållfasta stål. Bestämning av känsligheten för material att drabbas av sprödbrott …
Tjänst

RLT-provning i vätgasmiljö

Metalliska material som exponeras för en vätgasmiljö kan drabbas av försämrade mekaniska egenskaper under dess användningstid genom väteförsprödning. RLT-provning (ripple-load test) är tillsammans med SSRT-provning och konstantlas…
Tjänst

Statisk exponering i trycksatt vätgas för utvärdering av material

Vi erbjuder statisk materialexponering i vätgas under högt tryck i autoklav vid olika temperaturer.
Tjänst

Test av permeabilitet av vätgas för polymera material och kompositer

Vi erbjuder provning av gasgenomsläpplighet (permeabilitet) för polymera material och kompositeter exponerade för vätgasmiljö vid högt tryck.
Nätverk

Material för lagring och transport av vätgas

Medlemsprogrammet ”Material i vätgasmiljö” är en unik plattform för forskning och utveckling. Här samverkar forskare och industripartner, slutanvändare, materialleverantörer och tillverkningsindustrier för att hitta lösningar på i…