Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Validering av framtagning av klimatdatablad

Validering av framtagning av klimatdatablad enligt “FKG method for collecting data and calculation of climate footprint for components supplied to the automotive industry” (här kallad metoden).

Varför validera framtagning av klimatdatablad

Redovisning av klimatavtryck kommer att krävas i allt större utsträckning. Som stöd har FKG i samarbete med ett antal aktörer tagit fram en kvalitetssäkrad metod för att fordonsindustrins underleverantörer kostnadseffektivt ska kunna ta fram ett klimatdatablad för sina produkter/komponenter i bl. a. plast, metall och elektronik. Metoden erbjuder företag ett resurseffektivt sätt att ta fram, redovisa och kommunicera klimatpåverkan, för befintliga eller framtida produkter och komponenter exempelvis vid offertfasen.

Som tredje part kommer RISE certifieringsverksamhet att validera hur klimatdatabladen tagits fram, dvs att detta gjorts enligt FKGs metod och process. Genom att validera stärker ni konkurrenskraften och kan trovärdigt kommunicera klimatpåverkan och ert hållbarhetsarbete i dialog med kunder. 

Valideringstjänsten ger även er även fortsatt stöd i hållbarhetsarbetet då den bidrar till ökad medvetenhet och rustar er för ökade krav på rapportering och redovisning.

Metod för Validering av framtagning av klimatdatablad

Metoden "FKG method for collecting data and calculation of climate footprint for components supplied to the automotive industry” har tagits fram i ett forskningsprojekt och ägs av FKG. 

RISE validerar hur ert företag tagit fram klimatdatablad, dvs. hur ert företag följt och efterlever FKGs metod och ingående process. 

I valideringen ingår både intervjuer och granskning av dokumentation, för att kunna bedöma om företaget uppfyller kraven i metoden. Vi granskar även kompetensen hos de personer som ansvarar för och tar fram klimatdatablad. När valideringen är genomförd och godkänd skickar vi ett utlåtande och ett märke som ni kan använda på ert klimatdatablad när det kommuniceras till era kunder och andra intressenter. 

Leveranser

Efter godkänd genomförd validering erhåller ert företag ett utlåtande och tillgång till ett märke som visar att er framtagning av klimatdatablad genomgått vår validering med godkänt resultat. Märket kan därefter användas av ert företag vid extern kommunikation och är giltigt i ett år.

Mer information

Tjänst

Validering av framtagning av klimatdatablad

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Sophia Engström

Kontaktperson

Sophia Engström

Projektledare

+46 70 627 57 43

Läs mer om Sophia

Kontakta Sophia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christoffer Ewers

Kontaktperson

Christoffer Ewers

Certifieringsingenjör

+46 10 516 63 46

Läs mer om Christoffer

Kontakta Christoffer
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.