Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Tillämpad betongteknik

Betongteknik kombinerar tvärvetenskaplig kunskap om bindemedel, tillsatsmedel och ballast vilket resulterar i det mest använda byggmaterialet i världen - betong. RISE erbjuder tjänster inom utveckling av klimatförbättradbetong, avancerad prestandaprovning samt rådgivning kring tillämpning i olika konstruktioner.

Syfte

Betong och cement industrins främsta utmaning är klimatomställning till koldioxidneutral produktion, resurseffektivitet och förlängning av materiallivslängden. Flera nya råvaror utvecklas för att producera betong, men deras kompatibilitet och kunskap om deras påverkan på betongens egenskaper vid storskalig produktion är nödvändiga för att säkerställa. Egenskaper hos betong i tidigt skede inklusive reologi, härdningstid, hållfasthetsutveckling, men även temperatur- och belastningsberoende egenskaper är avgörande för den slutliga kvaliteten av betongkonstruktioner.

Metod

Erbjudande inkluderar stöd till utveckling och tillämpning av klimatförbättradbetong med alternativa bindemedel, återvunnen ballast och nya tillsatsmedel (acceleratorer, vattenreducerare, krympreducerare, etc.) genom provblandningar på RISE betongstation (blandare mellan 10 och 300 L) eller hos en kund.

RISE betongprovningslabb i Borås erbjuder nästan alla typer av prestandaprovningar från hållfastighet (tryck, böj, spräck), beständighet (karbonatisering, klorid, frost, sulfit), avancerade metoder för färska egenskaper (rheometer, härdningstid med ultraljud etc.) till krympning (plastisk, autogen och uttorkning).

Erbjudandet kompletteras med expertis inom konstruktionsteknik samt design enligt relevanta standarder (strukturberäkningar, FEM analyser) och utförande av betongkonstruktioner som kan omfatta alternativa typer av armering, fiber, termisk behandling eller analys av massiva strukturer.

Vi erbjuder också utveckling av speciella material som till exempel skumbetong (för termisk- och ljudisolering), högpresterande betong eller fotokatalytisk betong.

Leverans

Betongrecept, provningsrapporter, konsult- och utredningstjänster (också på plats) samt innovationspartnerskap.

Mer information

Utveckling av nya sammansättningar (med alternativa bindemedel, fiber, nya tillsatsmaterial) kan utföras både på RISE labb och hos kunden. Vi har möjlighet att gjuta olika volymer av betong och prova alla grundegenskaper på plats.

 

Avancerad provning - RISE labb i Borås är utrustad att testa nästan alla parametrar av betong inkluderande färska egenskaper, hållfastighet, krympning, beständighet och otypiska egenskaper (fotokatalitiska, termiska, uttokning etc.). 

 

Rådgivning - Våra forskare och projektledarna med backgrund som civilingenjörer och konstruktörer stödjer gärna vid urval av rätt betong på rätt plats, gestält av armeringen, provning av betongelementer och FEA modellering av betongstrukturer.

 

Nya material - RISE utvecklar också nya typer av material. Vi leder utveckling av skumbetong av olika densiteter (80-1800 kg/m3), textilarmerad betong och högpresterande betong.

 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Stöd med utveckling av nya betongsamansättningar, prestandaprovning och tillämpning i strukturer

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Enligt överenskommelse

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Jan Suchorzewski

Kontaktperson

Jan Suchorzewski

Enhetschef

+46 10 516 68 02

Läs mer om Jan

Kontakta Jan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.