Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tester för branddetektions­system avsedda för motorrum

Tester enligt SP Metod 5320 - Detektionssytem i motorrum.

Syfte

Testmetoden är avsedd att testa och klassificera prestandan för branddetektionssystem installerade i motorrum på fordon eller maskiner. Testmetoden utvärderar detektionsförmågan samt systemkomponenternas miljötålighet. 

För att säkerställa tidig detektering av brand samt tillförlitlighet och bra hållbarhet finns det behov av att detektionssystem avsedda för motorrum testas och utvärderas för ändamålet. Många av utmaningarna i denna miljö beaktas inte specifikt i andra standarder för branddetektion. Dessa utmaningar inkluderar komplexa geometrier med mycket obstruktioner, höga luftflöden, höga temperaturer och heta ytor, smutsig miljö samt vibrationer, kraftiga stötar och korrosiv miljö. SP Metod 5320 inkluderar dessa utmaningar, vilket möjliggör realistisk utvärdering av prestanda under reproducerbara och repeterbara förhållanden.

Metod

Testmetoden är indelad i olika delar. Först testas hela systemet i en motorrumsrigg enligt nedan:

  • Systemtestet utvärderar förmågan att täcka in hela motorrummet genom att mäta detektionstiden för flera olika små och stora bränder under varierande ventilationsförhållanden. Totalt beaktas 13 olika brandscenarier i motorrumsriggen för att säkerställa att detektionssystemet har förmågan att upptäcka bränder som börjar på alla möjliga platser i motorrummet.
  • Efterföljande responstidstest ger information om detektionssystemets responstid i två typiska brandscenarier; en långsamt växande brand och en omedelbart stor brand. Detta säkerställer att detektionssystemet effektivt klarar detektera båda dessa mycket olika brandscenarier. 

För att säkerställa hållbarheten och tillförlitligheten för systemet och dess komponenter görs även miljötålighetstester. Dessa tester inkluderar påverkan av korrosion, åldring, temperaturvariationer, vibrationer, stötar, EMC samt inträngning av partiklar och vatten (IP klassning). Före och efter dessa tester utsätts enskilda komponenter också för följande tester:

  • Aktiveringstemperaturen och responstiden för värmedetektorer analyseras i värmetunnel. Detta görs före och efter miljötålighetstesterna för att säkerställa att funktionen inte påverkats på ett negativt sätt. Värmedetektorer utvärderas även för falsklarm på grund av het yta. 
  • Flamdetektorer testas mot öppen brand i liten skala för att säkerställa att funktionen inte påverkats av miljötålighetstesterna. Både responstid och synfält utvärderas. 
  • Responstiden för rök eller gasdetektorer analyseras i en röktunnel före och efter miljötålighetstesterna för att säkerställa att känsligheten inte påverkats negativt.

Leveranser

Efter test levereras en testrapport med resultaten som kan ligga till grund för produktcertifiering (P-märke) enligt SPCR 197.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Tester för branddetektions­system avsedda för motorrum enligt SP Metod 5320

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

SP Metod 5320

Pris

Pris vid offertförfrågan

Ola Willstrand

Kontaktperson

Ola Willstrand

Forskare

+46 10 516 54 50

Läs mer om Ola

Kontakta Ola
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.