Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termogravimetrisk analys (TGA) och svepkalorimeteri (DSC)

Genom samtidig mätning av kalorimetriska (energiflöden) och gravimetriska (viktförändringar) egenskaper kan vi karakterisera hur ett material reagerar när det värms upp eller exponeras för olika gaser. Med vår "Simultaneous Thermal Analyser" (STA F3 Jupiter) utför vi både svepkalorimetri (DSC) och gravimetrisk analys (TGA) samtidigt och kan därför studera fasövergångar, nedbrytning, pyrolys eller oxidation. Utrustningen kan ta relativt stora provkroppar vilket underlättar analys av heterogena material.

Syfte

Att karakterisera ett materials fasförändringar, komposition och/eller energiåtgång vid hög temperatur samt vid vilken tidpunkt/temperatur dessa äger rum.

Metod

De metoder och standarder som användes beror på vilket material som testas och det resultat som är av intresse. Vi utför också skräddarsydda svep över det relevanta temperaturområdet för att se hur materialet reagerar. Vår STA mäter från 20 °C till 1650 °C i en kontrollerad syre-kvävgas- eller annan önskvärd atmosfär. Önskat temperaturprogram kan följa standarder eller tas fram efter behov. Vi har möjlighet att mäta extra stora prover, upp till flera gram.

Användningsområde 

Vi har möjlighet att mäta från 22 °C till 1 650 °C.

TGA

 • Aktiveringsenergi
 • Massförändring
 • Sammansättningsanalys av material såsom gummi
 • Pyrolys och oxidationstemperatur
 • Etc.

DSC

 • Reaktioner
 • Entalpier
 • Fasövergångar
 • Smältpunkt
 • Specifik värmekapacitet
 • Etc.

 

Leveranser

Vid utförd mätning så erhålls en datafil med alla resultat samt en rapport som beskriver mätningen och där de viktigaste resultaten presenteras.

Mer information

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Termogravimetrisk analys (TGA) och svepkalorimeteri (DSC)

Storhetsområde

Massa / vikt, Temperatur

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

Olika standarder beroende på material och önskemål

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

1-2 veckor efter det att materialet har anlänt till RISE

Förberedelser

Alla förberedelser sker hos RISE.

Material skickas till följande adress:

RISE Research Institute of Sweden AB

ATT: Hasan Sokoti

Brinellgatan 4

House 3, Gate H

504 62 Borås, Sweden

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Hasan Sokoti

Kontaktperson

Hasan Sokoti

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 56 68

Läs mer om Hasan

Kontakta Hasan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Sjöström

Kontaktperson

Johan Sjöström

+46 72 565 58 55

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.