Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termogravimetrisk analys (TGA) och svepande kalorimeteri (DSC)

Att analysera ett material om hur det förändras över temperatur ger information om dess egenskaper, uppbyggnad och reaktioner.

Syfte

Att veta hur ett material beter sig under hög temperatur säger mer om materialet än bara dess reaktion på temperaturer och är ofta en kritisk mätning för att karaktärisera ett material.

Metod

Termogravimetrisk analys (TGA) användas för att mäta massändring som en funktion av temperatur, ofta för att avgöra när och i vilka steg ett material bryts ned. Svepande kalorimeteri (DSC) används för att mäta termiskt energiflöde under en reaktion eller fasövergång i ett material över ett temperaturområde. De metoder och standarder som användes beror på vilket material som testas och det resultat som är av intresse. Ofta används inga standarder utan ett svep görs över det relevanta temperaturområdet för att se hur materialet reagerar. Vår utrustning är en 'simultaneous thermal analysis' (STA) apparat har möjlighet att utföra både TGA och DSC samtidigt och kan till exempel användas till:

  • Mäta aktiveringsenergier
  • Mäta fasövergångar
  • Mäta fukthalter
  • Mäta vid vilka temperaturer att material bryts ned
  • Mäta pyrolyser
  • Mäta reaktioner
  • Etc

Vår STA har möjlighet att mäta ifrån 20 °C till 1650 °C i en kontrollerad atmosfär av vilken ration som helst mellan Syre-Kvävgas. Önskat temperaturprogram kan följa standarder eller tas fram efter behov. Vi har möjlighet att mäta extra stora prover, upp till 5 milliliter.

Leveranser

Vid utförd mätning så erhålls alla resultat samt en rapport om hur mätning gick till där de viktigaste resultaten presenteras.

Beställning

Beställ via mail

Fakta

Tjänst

Termogravimetrisk analys och svepande kalorimeteri

Storhetsområde

Massa / vikt, Temperatur

Område

Brandsäkerhet, Cement och betong, Energi, Kemisk och biologisk analys, Korrosion, Materialomställning

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

Beroende på material och önskemål. Var material och önskat resultat följer olika standarder.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Mätningar sker inom 1 vecka efter det att materialet har anlänt till RISE. Första utkast av rapporten fås 2 veckor efter mätningar och slutgiltig rapport fås 3 veckor efter mätningar.

Förberedelser

Alla förberedelser sker hos RISE.

Material skickas till

Leveransadress:

RISE Research Institute of Sweden AB

ATT: TGA

Brinellgatan 4

House 3, Gate H

504 62 Borås, Sweden

Johan Sjöström

Kontaktperson

Johan Sjöström

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.