Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termisk konduktivitetsmätning

Ackrediterad termisk konduktivitetsmätning enligt "Transiet Plane Source" metoden. TPS metoden kan användas för att mäta den termiska konduktiviteten och specifika värmekapaciteten på solider, vätskor, geler och pulver i temperaturer mellan -50 °C till 600 °C.

Syfte

På RISE erbjuder vi att mäta den termiska konduktiviteten och den specifika värmekapaciteten enligt TPS metoden. TPS metoden kan användas för att mäta den termiska konduktiviteten på solider, viskösa vätskor, geler och pulver i temperaturer mellan -50 °C till 600 °C. TPS mätningarna utförs oftast med 2 provbitar av samma material, det går även att göra så kallade ensidiga prover där enbart en provbit krävs. Sensorn som funkar som både värmeelement och temperatursensor består av en spiral vars elektriska motstånd, beroende på temperatur, är känt. Sensorn kläms mellan provbitarna och för att få så god kontakt som möjligt mellan sensor och provkropp appliceras ett tryck på provbiten. Under provning så värms sensorn upp med en känd effekt över tid och provmaterialets respons mäts genom att mäta och analysera sensorn temperaturändring över tid.

Provkropparnas storlek varierar beroende på vilken typ av mätning som ska utföras, kontakta oss för mer info. Det är dock viktigt att en sida på varje provkropp är plan och har en fin ytfinish, skulle det finns håligheter så kan det påverka resultatet.

Vi erbjuder även att göra enklare mätningar på solider och pulver med "transient line source" metoden. TLS kan användas mellan 0 °C och 100 °C, metoden är enklare och går snabbare att utföra. TLS metoden använder en 'nål' som sensor som är 200 mm lång. Hela nålen måste täckas i materialet och ha minst 50 mm prov i alla riktingar vilket sätter begränsningar på minsta provkroppsstorlek till en diameter på 100 mm och en höjd på 200 mm. TLS funkar utmärkt för mätningar på pulver/sand och vi kan packa samt kontrollera vattenkvoten.

Behöves den termisk konduktiviteten för till exempel beräkningar, simuleringar eller för att uppfylla krav så passar både TPS och TLS mätningar bra då de har en hög noggrannhet och en god reproducerbarhet.

Metod

RISE är ackrediterat för att mäta den termiska konduktiviteten enligt ISO-220071-2, Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method

Metoden är specificerad för polymera material men det går att mäta på de flesta solida och högviskösa material samt pulver.

Leveranser

Efter utförd mätning levereras en rapport som beskriver provningen, provförhållandet med de aktuella parametrar, tillvägagångssätt samt resultaten.

Beställning

Beställ via mail

Fakta

Tjänst

Termisk konduktivitetsmätning

Instrument

Konduktivitet

Storhetsområde

Temperatur

Område

Provning

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

ISO 22007-2

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

TPS mätningarna tar upp till 1 vecka ifrån det att proverna har anlänt till RISE. Färdig rapport levereras inom 3 veckor ifrån det att mätningarna är utförda, ett utkast på rapporten kan levereras tidigare.

TLS mätningarna kan ofta göras dagen efter provet anländer till RISE. Färdig rapport levereras inom 2 veckor ifrån det att mätningarna är utförda.

Förberedelser

Proverna måste förberedas innan mätningar utförs. Proverna måste tillverkas eller bearbetas så att de uppfyller de krav som sensorerna ställer på provkroppen. Vi kan även bearbeta proverna på RISE. Vi konditionerar alltid proverna i 24 timmar innan mätningarna utförs, om inte annat önskas.

Kontaktperson

Emil Hallberg

Projektledare

Läs mer om Emil

Kontakta Emil

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.