Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Termisk komfort-mätning

RISE bedriver forskning och utvärderar termiska komforten genom mätning av lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och luftfuktighet i exempelvis bostäder och kontor.

Syfte

Hur människan upplever det termiska inneklimatet beror huvudsakligen på dennes totala värmeutbyte med omgivningen. När personer upplever exempelvis drag och höga eller låga temperaturer i en lokal, kan en termisk komfortmätning vara nödvändig för att undersöka orsakerna.

Termisk komfort beror på flera parametrar och är svår att bedöma utifrån en vanlig temperaturmätning och därför krävs ofta en utförligare termisk komfortmätning.

Metod

Vid mätning utgår RISE från ISO 7730 och ISO 7726 samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17

Leveranser

Mätresultaten sammanställs i en rapport.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Mätning och utvärdering av termisk komfort i byggnader

Instrument

Luftfuktighetsgivare, Lufthastighet

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Tid för genomförande och leverans av uppdrag enligt överenskommelse.

Förberedelser

Lokal som skall undersökas skall vara tillgänglig och tom på personer vid mätning. Det är bra att ta in information från brukare om var i lokalen dålig komfort upplevs. 

Lukas Lång
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Thorbjörn Gustavsson

Kontaktperson

Thorbjörn Gustavsson

+46 10 516 52 79

Läs mer om Thorbjörn

Kontakta Thorbjörn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.