Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SP FIRE 105 – Brandprovning av fasad

Uppfyll brandkraven i Boverkets byggregler för fasadsystem i flervåningshus genom provningsmetoden SP FIRE 105. En fullskalig metod där fasaden exponeras av en lägenhetsbrand som trycker ut genom en fönsteröppning. RISE erbjuder provning på vårt ackrediterade brandlabb i Borås där vår världsledande rökgasreningsanläggning tar hand om alla utsläpp.

Syfte

Brandteknisk provning enligt SP FIRE 105 utvärderar ett fasadssystems brandegenskaper avseende flamspridning, nedfallande delar, temperatur vid takfot och strålning mot våningen ovanför den brinnande lägenheten. De allmänna råden i BBR hänvisar direkt till metoden är det gäller ytterväggar i BR1-byggnader och kraven är beskrivna i råden.

Exempel på fasadsystem som kan provas i denna metod är träfasader, reveterade cellplastfasader, skivfasader, betongelement mm.

Metod

Fasadsystemet monteras på vår rigg, antingen direkt mot stålstommen eller på en täckning av lättbetongblock. Riggen är 4 meter bred och 6 meter hög och innehåller två fiktiva fönsteröppningar som representerar två våningar.

Att tänka på är att montering skall ske så likt verkligheten som möjligt. Fönsteromfattningar skall användas runt de fiktiva fönstren och längs nederkanten av systemet, den kant som exponeras först av branden. Det är viktigt att fastställa vilket/vilka underlag systemet vanligtvis appliceras på och hur de olika komponenterna skall monteras. Hänsyn tas till eventuella luftspalter eller liknande.

Vid provning placeras riggen över ett brandrum som ska simulera en lägenhet som brinner. Ett bål med 60 liter Heptan utgör brandkällan och skapar en övertändning av lägenheten som trycker ut lågor genom fönsteröppningen och flammorna exponerar ytan av fasaden. Provningen pågår runt 17 minuter. Under den tiden observeras nedfallande delar samt att temperaturmätning vid takfot och strålningsmätning mot våning ovanför den brinnande lägenheten utförs. Efter provningen besiktas provkroppen för att fastställa hur långt flambasen har nått.

Leveranser

Provning sker i Borås eller Trondheim.

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten. Rapporten kan användas som underlag för ett utlåtande från RISE eller ett svenskt typgodkännande som underlättar för att nå marknaden.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

SP FIRE 105 – Brandprovning av fasad

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Diskutera provuppställning med oss.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Pär Johansson

TIC-ingenjör

+46 10 516 56 32

Läs mer om Pär

Kontakta Pär
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Robert Olofsson

Kontaktperson

Robert Olofsson

Ingeniør

+4745205694

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.