Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Slagprovning med Charpypendel

Metod för att bestämma den energi som absorberas av ett material vid ett hastigt pålagt slag, resultatet är ett mått på seghet vid slag. Vi utför provning av metalliska material, främst smidda och gjutna järn och stål. Vi kan även ta ut prover ur komponenter. Vi utför provning med en 150J pendelhejare vid rumstemperatur ned till -60°C.

Syftet är att fastställa ett metalliskt materials förmåga att absorbera energi vid ett hastigt pålagt slag.

Slagseghet visar på hur väl ett material kan motstå slag.

Metod

En pendelhejare släpps från en höjd, h1, den träffar provstaven och fortsätter tills den vänder tillbaka vid höjden h2. Höjdskillnaden mellan h1 och h2 används för att beräkna den energi som absorberats av provstaven vilket är måttet på slagseghet.

Leveranser

Skriftlig rapport på svenska eller engelska med slagseghetsvärden.

Beställning

Beställ via kontaktperson nedan.

Fakta

Tjänst

Slagprovning med Charpypendel av metalliska material

Typ

Provning / analys / utvärdering

Område

Materialomställning

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

  • Provningen utförs enligt SS-EN ISO 148-1 och vi är ackrediterade av Swedac.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mer information

Mätosäkerhet - RISE

Magnus Wihed

Kontaktperson

Magnus Wihed

Senior Forskningsingenjör

+46 10 228 49 06
magnus.wihed@ri.se

Läs mer om Magnus