Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Simulering och modellering av sensorer och sensorsystem

Vi erbjuder tjänster inom simulering och modellering med syfte att stödja hela produkt- och utvecklingscykeln från tillämpad forskning och konceptidéer till prototypframtagning och produktutveckling. Fokus ligger på sensorer och sensorsystem inom områden som mikro-elektromekanik (MEMS) och elektromagnetism.

Syfte

Simulering och modellering är ett viktigt verktyg för nå grundläggande förståelse för en sensoridé eller ett systemkoncept. Ofta ingår detta verktyg som stöd i en iterativ process där man kombinerar simulering/modellering med test och verifiering för att komma fram till den bästa lösningen för en given applikation och användningsområde.

Vår expertis inom systemdesign och sensorer i kombination med vår kompetens inom simulering /modellering gör att vi kan adressera alla delar i utvecklingscykeln, från konceptstudie och kravanalys till systemintegration och testning.

Uppdragen vi tar på oss är ofta komplexa och där en kombination av olika fysiska fenomen behöver analyseras. Några exempel på områden där vi har expertkompetens är följande;

 • Mikroelektromekaniska system (MEMS)
  • Accelerometrar
  • Gyroskop
  • Energy harvesting
 • Elektromagnetism
  • Magnetisk mätteknik
  • Kapacitiv mätteknik
  • Spoldesign
  • Antenndesign
  • Impedansspektroskopi
 • Mikrofluidik
  • Elektromagnetisk interaktion med vätska
  • Mixning

Metod

Beroende på hur problemställningen ser ut så använder vi de modelleringsverktyg som är mest lämpade. Det exempelvis röra sig om tillämpad matematisk modellering, statistisk modellering, numeriska simulering eller finita element-analys (FEM). För FEM-simulering använder vi främst COMSOL Multiphysics men vi har även erfarenhet av Ansys. I övriga fall används främst Matlab och Python.

Leveranser

RISE Sensorsystem levererar enligt offert. Krav på standarduppfyllelse och dokumentation specificeras före projektstart. Den normala leveransen från ett projekt är en rapport där problemställningen, angreppssätt och resultat presenteras, tillsammans med rekommendationer och förslag på nästkommande steg.

Beställning

Beställning görs via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Simulering och modellering av sensorer och sensorsystem med fokus inom områdena mikro-elektromekanik (MEMS) och elektromagnetism.

Område

Additiv tillverkning, Design, Digitalisering, Elektronik, Energi, Internet of Things, Kemisk och biologisk analys, Livsmedel, Metrologi och mätteknik, Produktion och tillverkning, Sensorer och sensorsystem

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden varierar beroende på uppdragets omfattning och komplexitet. Resursläge och samordning med andra projekt kan påverka tiden.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Christian Jonasson

Kontaktperson

Christian Jonasson

Tf enhetschef

+46 10 228 41 53
christian.jonasson@ri.se

Läs mer om Christian

Sjoerd Haasl

Kontaktperson

Sjoerd Haasl

Enhetschef

+46 10 228 41 94
sjoerd.haasl@ri.se

Läs mer om Sjoerd