Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensorer och sensorapplikations­utveckling

RISE utreder, föreslår och utvecklar den lämpligaste lösningen utgående från kundens behov med hänsyn taget till miljö, pris och volym. RISE kan som oberoende samarbetspartner identifiera, implementera och utveckla den tekniska lösning som bäst löser kundbehovet oavsett sensorproblemställning.

Syfte

RISE erbjuder Sveriges bredaste och mest tvärdisciplinära sensor och sensorapplikationsutvecklingskompetens. Förutom ”klassisk” sensorkompetens så erbjuder vi även systemdesign, elektronikdesign, signalbehandling, simulering, AI och "Big data" kompetens, med andra ord allt som behövs för att utveckla en ny sensor eller en ny sensorapplikation - från behov till produkt.

Spännvidden på våra medarbetares och nätverks kompetens gör oss till en unik partner, med potential att göra verklig skillnad, genom att generera unika och innovativa lösningar till våra kunders sensorbehov. Vi är dock inte främmande att rekommendera vår kund existerande lösningar eller anpassningar av dessa om det är möjligt. Viktigast för oss är att vår kund får en kostnadseffektiv lösning som löser behovet!

Metod

Agil utveckling, vanligen startar ett projekt med att kunden presenterar sitt behov. Offert lämnas efter diskussion med kund gällande innehåll och avgränsningar i en förstudie. När offerten accepteras, så utförs en förstudie med mer eller mindre inblandning från kunden beroende på behovets karaktär. Målet med förstudien är att generera idéer till hur kundens behov skall tillfredsställas, uppskatta kostnaden för olika alternativ och ta fram en plan för fortsatt arbete.

Efter avslutad förstudie så hjälper RISE till att utveckla vald lösningen stegvis ända fram till produkt om kunden så önskar.

Leveranser

RISE levererar enligt offert. Krav på standarduppfyllelse och dokumentation specificeras före projektstart. Den normala leveransen från första steget som vanligen är en förstudie är en rapport (ofta i PowerPoint format), där problemställningen beskrivs och förslag på lösningar presenteras tillsammans med rekommendationer och förslag på nästkommande steg.

Mer information

Från behov till produkt

RISE stödjer efter behov i hela kedjan, från den första idé generering till färdig produkt.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Sensorer och Sensorapplikationsutveckling: Från behov till produkt

Storhetsområde

Elektricitet, Fotometri och radiometri, Gasflöde, Högfrekvens och mikrovågor, Kraft och moment, Ljud och vibration, Luftfuktighet, Längd och geometri, Massa / vikt, Temperatur, Tid och frekvens, Tryck och vakuum, Volym och flöde

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden för första steget vanligen en förstudie varierar, men ligger vanligen mellan 1.5 -3 månader.

Utvecklingstiden för efterföljande steg är mycket varierande beroende på omfattningen och komplexiteten av den nyutveckling som måste genomföras för att nå till en produkt.

Förberedelser

Uppdragen planeras och utförs i samarbete med kund.

Gert Persson

Kontaktperson

Gert Persson

Enhetschef

+46 10 228 41 25

Läs mer om Gert

Kontakta Gert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sjoerd Haasl

Kontaktperson

Sjoerd Haasl

Enhetschef

+46 73 461 83 77

Läs mer om Sjoerd

Kontakta Sjoerd
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Sensorer och sensorsystem

Att mäta är att veta och en sensors uppgift är att mäta. Inbyggda sensorsystem som är uppkopplade mot internet finns numera praktiskt taget överallt i vardagen. Samlingsnamnet på dessa system är Internet of Things, IoT. Sensorerna…
Expertis

MEMS sensorer

MEMS-baserade sensorer och sensorsystem dominerar sensormarknaden idag och är det självklara valet för bil- och konsumentprodukter. Mikro Elektro Mekaniska System (MEMS) och Mikro System Teknik (MST) möjliggör tillverkning av mini…
Expertis

Magnetiska sensorsystem, magnetisk analy

En kombination av våra unika laboratorier, avancerad mätteknik och kunskaper om magnetism, magnetiska sensorsystem och magnetiska nanopartiklar gör det möjligt att utföra magnetisk analys, syntes av magnetiska nanopartiklar och ka…
Expertis

Trådlösa sensorer och sensornätverk

Allt fler sensorer kopplas upp i trådlösa sensornätverk. Sensorenheterna ska ofta vara små, har en låg kostnad per enhet och fungera under lång tid utan till gång till extern strömförsörjning. Insamlad data från sensorerna skickas…
Expertis

Energi autonoma sensorer

Med Internet of Things (IoT) och Industry 4.0 kommer ett starkt växande behov av parametrar för övervakning, datainsamling och distribution av sensorsystem. De viktigaste utmaningarna för miniatyriserade sensorsystem är beroende a…
Expertis

Rörelsemätning

RISE tillhandahåller expertis inom rörelsemätning, främst baserat på gyroskop och accelerometrar, men vi erbjuder också omfattande erfarenhet av många andra mättekniker av relevans inom området. Typiska tillämpningar är konstrukti…
Expertis

Modellering och simulering av sensorer och sensorsystem

Simulering och modellering är ett viktigt verktyg för att nå grundläggande förståelse för en sensoridé eller ett systemkoncept. Ofta ingår detta verktyg som stöd i en iterativ process där man kombinerar simulering/modellering med …
Berättelse

Tryckt elektronik upptäcker skador på hästar

Hälta är ett stort problem inom hästsporten. Skadorna är svåra att upptäcka, samtidigt kan det vara avgörande att snabbt sätta in rätt behandling. I ett forskningsprojekt vid Printed Electronics Arena i Norrköping undersöker …