Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensorer och sensorapplikations­utveckling

RISE utreder, föreslår och utvecklar den lämpligaste lösningen utgående från kundens behov med hänsyn taget till miljö, pris och volym. RISE kan som oberoende samarbetspartner identifiera, implementera och utveckla den tekniska lösning som bäst löser kundbehovet oavsett sensorproblemställning.

Syfte

RISE erbjuder Sveriges bredaste och mest tvärdisciplinära sensor och sensorapplikationsutvecklingskompetens. Förutom ”klassisk” sensorkompetens så erbjuder vi även systemdesign, elektronikdesign, signalbehandling, simulering, AI och "Big data" kompetens, med andra ord allt som behövs för att utveckla en ny sensor eller en ny sensorapplikation - från behov till produkt.

Nytta

Spännvidden på våra medarbetares och nätverks kompetens gör oss till en unik partner, med potential att göra verklig skillnad, genom att generera unika och innovativa lösningar till våra kunders sensorbehov. Vi är dock inte främmande att rekommendera vår kund existerande lösningar eller anpassningar av dessa om det är möjligt. Viktigast för oss är att vår kund får en kostnadseffektiv lösning som löser behovet!

Metod

Agil utveckling, vanligen startar ett projekt med att kunden presenterar sitt behov. Offert lämnas efter diskussion med kund gällande innehåll och avgränsningar i en förstudie. När offerten accepteras, så utförs en förstudie med mer eller mindre inblandning från kunden beroende på behovets karaktär. Målet med förstudien är att generera idéer till hur kundens behov skall tillfredsställas, uppskatta kostnaden för olika alternativ och ta fram en plan för fortsatt arbete.

Efter avslutad förstudie så hjälper RISE till att utveckla vald lösningen stegvis ända fram till produkt om kunden så önskar.

Leveranser

RISE levererar enligt offert. Krav på standarduppfyllelse och dokumentation specificeras före projektstart. Den normala leveransen från första steget som vanligen är en förstudie är en rapport (ofta i PowerPoint format), där problemställningen beskrivs och förslag på lösningar presenteras tillsammans med rekommendationer och förslag på nästkommande steg.

Mer information

Agil sensorsystem utveckling
Foto: Gert Andersson
Från behov till produkt

RISE stödjer efter behov i hela kedjan, från den första idé generering till färdig produkt.


Beställning

Via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Sensorer och Sensorapplikationsutveckling: Från behov till produkt

Storhetsområde

Elektricitet, Fotometri och radiometri, Gasflöde, Högfrekvens och mikrovågor, Kraft och moment, Ljud och vibration, Luftfuktighet, Längd och geometri, Massa / vikt, Temperatur, Tid och frekvens, Tryck och vakuum, Volym och flöde

Område

Arbetsmiljö, Artificiell intelligens, Automatiserade fordon, Bygg, Digital infrastruktur, Digitalisering, E-Hälsa, Elektromobilitet, Elektronik, Energi, Förpackning, Infektionskontroll, Internet of Things, Klimatneutral industri, Kris och katastrof, Läkemedel, Livsmedel, Logistik och transport, Metrologi och mätteknik, Preventiv hälsa, Produktion och tillverkning, Sensorer och sensorsystem, Sensorik och perception, Transportsystem, Vatten

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden för första steget vanligen en förstudie varierar, men ligger vanligen mellan 1.5 -3 månader.

Utvecklingstiden för efterföljande steg är mycket varierande beroende på omfattningen och komplexiteten av den nyutveckling som måste genomföras för att nå till en produkt.

Förberedelser

Uppdragen planeras och utförs i samarbete med kund.

Gert Andersson

Kontaktperson

Gert Andersson

null

+46 10 228 41 44
gert.andersson@ri.se

Läs mer om Gert

Sjoerd Haasl

Kontaktperson

Sjoerd Haasl

Senior Projektledare

+46 10 228 41 94
sjoerd.haasl@ri.se

Läs mer om Sjoerd

Relaterat

Område

Sensorer och sensorsystem

Att mäta är att veta och en sensors uppgift är att mäta. Inbyggda sensorsystem som är uppkopplade mot internet finns numera praktiskt taget överallt i vardagen. Samlingsnamnet på dessa system är Internet of Things, IoT. Sensorerna…
Expertis

MEMS sensorer

MEMS-baserade sensorer och sensorsystem dominerar sensormarknaden idag och är det självklara valet för bil- och konsumentprodukter. Mikro Elektro Mekaniska System (MEMS) och Mikro System Teknik (MST) möjliggör tillverkning av mini…
Expertis

RISE Magnetisk Expertis

En kombination av våra unika laboratorier och djupa kunskaper om magnetism och magnetiska sensorsystem gör det möjligt att utföra magnetisk analys och karakterisering av olika magnetiska material samt designa unika skräddarsydda m…
Expertis

Biosensorer och kemiska sensorer

RISE tillhandahåller expertis inom utveckling av sensorer och sensorsystem för applikationer så som medicinsk diagnostik, hälsovård, bioteknologisk processindustri, livsmedelskvalitet, djurvård, lantbruk, vatten och miljöövervakni…
Expertis

Trådlösa sensorer och sensornätverk

Allt fler sensorer kommunicerar trådlöst, till exempelvis en träningsklocka, en smartphone eller en dator. Ofta önskas att sensorenheten tar liten plats, har en låg kostnad per enhet och fungerar utan extern nätmatning med lång li…
Expertis

Självförsörjande sensorer

Med Internet of Things (IoT) och Industry 4.0 kommer ett starkt växande behov av parametrar för övervakning, datainsamling och distribution av sensorsystem. De viktigaste utmaningarna för miniatyriserade autonoma sensorsystem är b…
Expertis

Flexibel elektronik och bioelektronik

Flexibel, mjuk och töjbar elektronik skapar möjligheter att integrera ny funktionalitet och form i olika material.
Expertis

Rörelsemätning

RISE Sensorsystem tillhandahåller expertis inom rörelsemätning, främst baserat på gyroskop och accelerometrar, men vi erbjuder också omfattande erfarenheter av en lång rad andra mättekniker av relevans inom området. Typiska tilläm…
Berättelse

Sensortröjan håller koll på hälsan

Det blir allt viktigare att läkare har korrekt data att utgå ifrån vid bedömningar. RISE är med och utvecklar en tröja som kan hjälpa patienter som drabbats av stroke, epilepsi eller Parkinsons sjukdom. – Målet är att patienter sk…
Berättelse

Smarta tyger för bättre vård

En åldrande befolkning innebär tyvärr större belastning på vården. Med ny digital övervakning av äldre patienters värden kan många rutinbesök på sjukhus besparas och patienten kan få rätt vård tidigare. Ett nytt samarbete mellan f…
Berättelse

Tryckt elektronik upptäcker skador på hästar

Hälta är ett stort problem inom hästsporten. Skadorna är svåra att upptäcka, samtidigt kan det vara avgörande att snabbt sätta in rätt behandling. Ett nytt forskningsprojekt i Norrköping ska visa hur man med hjälp av flexibla kraf…
Berättelse

Sensorer ger säkrare broar med längre livslängd

För att broar ska vara säkra och kunna användas i många år måste de besiktas. Dagens inspektioner görs med jämna intervall – och inspektörernas ögon är det viktigaste verktyget.
Projekt

Optiska fibersensorer för maskinövervakning

För utvecklingen av tillförlitliga roterande system är fiberoptiska sensorer en mycket intressant teknik, motiverat av deras immunitet mot elektromagnetiska störningar, robusthet till krävande miljöer, möjlighet till snabba och re…
Projekt

Miniaturized self-powered sensor system using energy harvesting

Bara på engelska.
Projekt

Smart Gjutgods - gjutgods med sensorer

Gjutgods med inbyggda sensorsystem är ett nytt koncept som möter några av metallindustrins utmaningar; Resursbesparing, ökat förädlingsvärde och deltagande i den digitala revolutionen. Detta projekt levererar nya robusta och kostn…
Projekt

SenSoRe - Sensorer och sortering för innovativ återvinning

I projektet SenSoRe etablerar vi en ny svensk testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik för materialåtervinning. Testbädden möjliggör samarbete mellan forskare och företag längs hela värdekedjan för att stödja teknis…
Projekt

Sensorer och återvinning för tunga fordonsdäck

Detta projekt bygger kunskap om hur det svenska systemet för tunga fordonsdäck kan bli mer cirkulärt och resursproduktivt. Nya tjänstebaserade affärsmodeller baserade på integrerad sensordata, liksom ny återvinningsteknologi för k…
Projekt

Smart etikett för vaccinmonitorering

Smart Cold Chain Indicator, sCCI, är en smart etikett för temperaturloggning vid medicintransporter. Med hjälp av tryckt elektronik och ett samarbete med marknadsnära parter har RISE varit med och utvecklat systemet. Det pågående …
Projekt

Töjbar tryckt elektronik för att förebygga liggsår

Stretch-Light är ett samarbetsprojekt mellan avdelningen för Tryckt Elektronik på RISE Acreo och Laboratory of Organic Electronics vid Linköpings Universitet. Siktet är att utveckla en hudnära och elastisk PPG-mätningspatch för at…
Projekt

GreenSense - drogmätning med smart miljövänligt minisystem

GreenSense är ett miniatyriserat system för att känna av biomarkörer i saliv/urin, med fokus på drogtestning, baserat på nanocellulosa och tryckt elektronik.
Projekt

BioCom Lab - The Smart Intra-Body Network

BioCom Lab är ett svenskt forsknings, utvecklings, kommersialiserings, och idébanksinitiativ av RISE och Linköpings Universitet. Syftet är att med ett helhetsperspektiv ta fram ett internt kroppsnätverk, med fokus på e-hälsa genom…
Test & demo

Sensorer och Sensorsystem

RISE är ett internationellt ledande forsknings- och utvecklingslaboratorium som samlar Sveriges bredaste kompetens inom området Sensorer och Sensorsystem. RISE är en oberoende partner som hjälper till att hitta den bästa lösninge…
Test & demo

Electrumlaboratoriet

En bas för ledande forskning vid akademi och institut med en strategisk roll som produktionsinkubator för mikro- och nanoteknik och en del av innovationsmiljön i Kista.
Test & demo

PEA-Manufacturing

Europas modernaste ToD-anläggning för Hybridelektronik (kombination av tryckt elektronik och kiselchip). PEA-Manufacturing är designad för test och utveckling av tryckta elektronik- och hybridsystem.
Test & demo

Fiberlab

Ett internationellt ledande laboratorium för forskning, utveckling och pilotproduktion av optisk fiber.
Test & demo

Sensoriklaboratorium

En nationellt ledande analytisk panel med lång erfarenhet och stor bredd av sensorik.