Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provningsjämförelser för labaoratorier

Provningsjämförelser är värdefullt som ett kvalitetsmått för laboratorier. Jämförelsen kan vara mellan instrument och metoder. Här får ni ett bra forum för diskussioner för att höja medvetandet kring laboratioriets viktiga roll.

Syfte

Idag erbjuder RISE följande provningsjämförelser; PFI-kvarn, ISO ljushet och utsläppsparametrar för skogsindustriellt avloppsvatten.

PFI-kvarnen långfiber och kortfiber (i samarbete med PFI Instruments)

Genom att delta och jämföra egna värden för malning med en referensmassa vet man hur väl den egna kvarnen är kalibrerad. Resultaten kan även vara ett komplement till spårbar kalibrering inför ansökning om ackreditering eller certifiering.

En gång om året skickar RISE ut referensmassa till de deltagande laboratorierna för malning, arkning och provning. Resultaten bearbetas och sammanställs hos RISE. Allt presenteras i en rapport där helheten redovisas i förhållande till respektive laboratoriums värden. Diagram erhålls för respektive parameter samt tabeller med de övriga deltagarnas resultat.

Referensmassan är uttagen i stor mängd vid ett tillfälle. Detta ger möjlighet till en direkt jämförelse med föregående omgång samt en långsiktig historik.

Massaljushet

Hela metoden kommer att testas och detta är en bra möjlighet att enkelt jämföra resultaten från den egna mätningen med andras resultat. Vi kommer att skicka ut två massor, en löv och en barr. Resultaten skickas till RISE och för sammanställning, inklusive våra egna, och deltagarna förses med mätresultaten. I sammanställningen är proverna avidentifierade så att varje deltagare endast vet sitt resultat men kan jämföra sig med övriga deltagares resultat.

Utsläppsparametrar för skogsindustriellt avloppsvatten

2 ggr/år, maj och november, skickar vi ut frysta prover till er. En skriftlig sammanställning erhålls någon månad efteråt där resultatet presenteras anonymt. Det är två haltnivåer av varje analys. Anmäl de analyser som är av intresse för er.

Finns det önskemål om provningsringar så kontakta gärna oss så kan vi diskutera möjligheten att starta upp dem.

Vi finns även på EPTIS.

Metod

PFI-kvarnen:

Malning 5 punkter (ISO 5264-2)
• Malgrad SR (ISO 5267-1)
• Freeness CSF (ISO 5267-2)
• WRV (ISO 23714)
• Densitet (ISO 534)
• Dragindex (ISO 1924-3)
• Töjning (ISO 1924-3)
• TEA (ISO 1924-3)
• Sprängstyrka (ISO 2758)
• SoK (ISO 9416)
• Luftpermeans Bendtsen (ISO 5636-3)
• Rivstyrka (ISO 1974)

Massaljushet: Laboratorierna tillverkar egna laboratorieark enligt ISO 3688 och därefter mäts arken enligt ISO 2470-1, ISO ljushet.

Provningsjämförelse utsläppsparametrar för skogsindustriellt avloppsvatten:

  • COD, TOC, Tot-N, Tot-P, suspenderade ämnen GF/A, konduktivitet, klorat, natrium.
  • Grova partiklar och fibrer i avloppsvatten (susp 70). Provtyp: Fibrer upplösta i vattenprov
  • pH. Provtyp: Vattenprov

Leveranser

Rapport.

Beställning

Beställning via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Provningsjämförelser för labaoratorier

Område

Bioraffinaderi, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Produktion och tillverkning, Provning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Analysresultat levereras per e-post, normalt inom 15 arbetsdagar från att proverna ankommit oss. Med reservation för prover som kräver speciell behandling. Expressanalyser kan erhållas mot pristillägg efter överenskommelse.

Vid anmälan: skicka namn, företag, adress (för provleverans), telefon, mailadress samt fakturaadress.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Pia Renström

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
Tjänst

Åldersbeständighet för cellulosaprodukter

Allting åldras och vissa produkter behöver behålla sina egenskaper längre för att leva upp till sitt användningsområde. För att vara konkurrenskraftig behöver åldersbeständighet mätas som ett kvalitetsmått för en högkvalitativ pro…
Tjänst

Analyser för råvarukontroll

För att produktionen ska hålla samma eller högre kvalitet när ni köper in nya kemikalier kan det vara bra att veta att den nya är lika bra som den gamla kemikalien. Vi kan hjälpa er att analysera ett flertal kemikalier.
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Gaskromatografi-masspektrometri identifierar många material

Material och processer behöver identifiera sina produkter. Att använda gaskromatografi-masspektrometri underlättar arbetet och det används ofta i samband med problemlösning och miljöfrågor. Instrumentet är mycket användbart när de…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor så som kokvätskor, jästankar och svartlut är viktigt inom traditionella skogsindustriella processvätskor och material, liksom inom bioraffinaderiområdet.
Tjänst

Vädersvängningarna påverkar provning av cellulosaprodukter

Det är inte bara vi människor som påverkas av svängningarna i klimatet, utan även egenskaperna hos papper och kartong. Efter en sommar med extrema svängningar i både temperatur och fukt har det varit extra viktigt med provhanterin…