Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning av isolerrutor

RISE har lång erfarenhet av provning av isolerrutor för P och CE-märkning. Provningen omfattar motstånd mot fuktinträngning och mätning av gasinnehåll. Vi utför också skadeutredningar på isolerrutor av olika sort. Exempel på egenskaper som kan undersökas är gasinnehåll, kontamineringar och kondensproblem inom kaviteter.

 

Syfte

Vi erbjuder P-märkning inom området isolerrutor. Typprovning sker enligt standarden EN 1279-2.

Vi kan också var behjälplig i förtagets egenkontroll med kortidsprovningen enligt EN 1279-6. RISE utför även skadeutredningar av olika slag på isolerrutor behäftade med fel.

Vi har utrustning för oförstörande mätning av isolerrutors gasinnehåll för både 2-glas och 3-glaskonstruktioner.

Nytta

Utöver möjligheten att P-märka isolerrutor erbjuder vi även provningar enligt EN 1279-2, och -6.

Med vår långa erfarenhet inom området samt tillgång till en mängd olika spetskompetenser inom organisationen, är vi en naturlig partner vid utredningar som är kopplade till olika sorters problem som kan tänkas uppkomma med isolerrutor, såsom kondensproblem, problem med gasfyllnadsgrader, kontamineringar eller emissioner som kan ge icke önskvärda defekter på isolerrutor, både direkt på ytan på glaset såväl som mellan glas i kaviteter.

Metod

Följande provningar kan erbjudas:

  • Typprovning, långtidsprovning av & fodringar för fuktgenomträngningar enligt EN 1279-2.
  • Provning för fuktinträngning- Korttidsprovning enligt EN 1279-6, Annex B4.
  • Provning för fuktinträngning- Vattenånginträngning enligt SP-metod 254.
  • Provning gasfyllnadsgrad- Kontroll av gasfyllnadsgrad enlig SP-metod 3949.
  • Oförstörande provning av gasfyllnadsgrad i isolerrutor av 2-glas samt 3-glaskonstruktioner

Leveranser

Provningen rapporteras i en skriftlig rapport

Beställning

Förfrågningar tas emot via mail och telefon

Fakta

Tjänst

Isolerrutor - Provning, skadeutredningar, utbildning, certifiering, forskning och innovation

Område

Bygg

Standarder

  • EN 1279-2
  • EN 1279-6, Annex B4.
  • SP-metod 254.
  • SP-metod 3949.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Börje Gustavsson

Kontaktperson

Börje Gustavsson

Gruppchef

+46 10 516 51 70
borje.gustavsson@ri.se

Läs mer om Börje

Kontaktperson

Thomas Henderson

Ingenjör

+46 10 516 59 08
thomas.henderson@ri.se

Läs mer om Thomas