Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Programvara i mätinstrument

RISE erbjuder utvärdering av programvara i mätinstrument med avseende på risker med störda mätningar och mätvärden. EUs direktiv för mätinstrument (MID) och riktlinjer från samarbetsorganisationen WELMEC är grunden för utvärderingsarbetet.

Syfte

Mätinstrument som används vid försäljning till privatpersoner i Europa måste uppfylla kraven från EU. Det är viktigt att mätinstrumenten är kvalitetssäkrade och ger säkra mätresultat. Kraven beskrivs i mätinstrumentdirektivet, 2014/32/EU (MID). MID omfattar olika typer av mätinstrument såsom vattenmätare, gasmätare, elmätare, värmemätare, mätsystem för andra vätskor än vatten, automatiska vågar och taxametrar. För icke-automatiska vågar finns ett eget direktiv, 2014/31/EU (NAWI).

En godkänd provning av ett mätinstrument och upprättandet av ett certifikat enligt MID, öppnar en marknad över hela EU för tillverkaren. Godkännandeproceduren omfattar en utvärdering av programvaran enligt WELMEC Guide 7.2, eller WELMEC Guide 2.3 (för icke-automatiska vågar). 

En godkänd provning av ett mätinstrument och upprättandet av ett certifikat enligt MID, öppnar en marknad över hela EU för tillverkaren. Ett certifikat från RISE är tillräckligt för marknadsföring i alla EUs länder.

En ackrediterad provningsrapport om programvaran kan också användas för många nationella myndigheter utanför Europa.

Metod

RISE utvärdering följer riktlinjerna i WELMEC Guide 7.2. Vi arbetar med konstruktionsgenomgångar, dokumentgranskning och funktionsprov. Långtidslagring av mätdata, överföring av data, separation av programvarans olika delar samt  nedladdning av legalt relevant programvara granskas speciellt.

För icke-automatiska vågar följer RISE riktlinjerna i WELMEC Guide 2.3. Skydd av programvaran, programvarans gränssnitt och identifiering av programvaran granskas speciellt.Vi arbetar med konstruktionsgenomgångar, dokumentgranskning och funktionsprov.

RISE granskar att riskanalysen för mätinstrumentet behandlar skyddsvärda tillgångar, konsekvenser av ett fel, hot, attackvektorer samt tekniker för att minska riskerna.Vi arbetar med konstruktionsgenomgångar och dokumentgranskning.

Leveranser

Resultatet av RISE utvärdering av programvara i mätinstrument rapporteras i en skriftlig rapport. Rapporten är en del av det underlag som behövs för att kunna ställa ut ett MID-certifikat för mätinstrumentet.

Beställning

Beställ via kontraktpersoner

Fakta

Tjänst

Utvärdering av programvara i mätinstrument enligt WELMEC Guide 7.2

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Digitalisering

Standarder

WELMEC Guide 7.2, Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU1) Se https://www.welmec.org/documents/guides/72/

WELMEC Guide 2.3, Guide for Examining Software (Non-automatic Weighing Instruments) Se https://www.welmec.org/documents/guides/23/?L=0

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid beror på om programvaran till mätinstrumentet färdig när utvärderingen påbörjas, eller om utvärderingen sker parallellt med delar av utvecklingsarbetet.

Förberedelser

Tillverkaren behöver sammanställa dokumentation som visar hur kraven i WELMEC-guiden uppfylls. För WELMEC Guide 7.2 gäller speciellt att dokumentation enligt krav U1 eller P1 ska finnas. För WELMEC Guide 2.3 gäller speciellt att dokumentation enligt punkt 3.4 ska finnas.

Underlaget för riskanalysen ska åtminstone innehålla beskrivning av mätinstrumentet, användningssätt och miljö. Själva riskanalysen ska bland annat beskriva vad som ska skyddas, konsekvenserna av identifierat, sannolikhet för fel samt vilka tekniker har man vidtagit för att minska riskerna.

Kontaktperson

Charlotte de Bésche

Civilingenjör

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.