Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Penetrationstestning

Vi på RISE förstår vikten av att skydda dina digitala tillgångar mot de ständigt föränderliga hoten inom cybervärlden. Våra erfarna cybersäkerhetsexperter och penetrationstestare hjälper dig att identifiera sårbarheter i dina produkter, system, nätverk, applikationer eller infrastruktur och föreslå åtgärder. 

Syfte

Syftet med penetrationstestning är att proaktivt identifiera och utvärdera sårbarheter i produkter, system, nätverk, applikationer eller infrastruktur genom att simulera verkliga cyberattacker. Det hjälper organisationer att förstå sina säkerhetsbrister, åtgärda potentiella risker och förbättra övergripande cybersäkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och dataintrång.

 • Förebygg dataintrång: Minska risken för intrång genom att identifiera sårbarheter i förväg.
 • Efterlevnad: Uppfyll myndighets- och branschkrav genom regelbunden säkerhetstestning.
 • Kundförtroende: Visa engagemang för datasäkerhet och stärk förtroendet hos kunder och samarbetspartners.
 • Kostnadsbesparingar: Spara pengar genom tidig upptäckt och åtgärdande av sårbarheter.
 • Riskminimering: Minska risken för cyberattacker som kan skada din organisation genom sårbarhetshantering
 • Skydd av företagsrykte: Bevara ditt företags rykte och säkerhetsposition för långsiktig framgång.

Metod

Penetrationstester utförs med RISE Metod som baseras på PTES.
Våra tjänster inom penetrationstestning:

 • Penetrationstestning av fordon

  Antalet uppkopplade fordon ökar. Det innebär en ökad risk för potentiella attacker mot fordonens digitala system. Vi utför specialiserade tester för fordonsnätverk och IoT-enheter och säkerställer att dessa system är skyddade mot attacker.   

 • Penetrationstestning av IoT

  Vi utför tester av olika typer av IoT-enheter, allt från hushållsprodukter till larmsystem. I testerna identifierar vi säkerhetsbrister och säkerhetsställer att de inte utgör några hot mot ditt nätverk eller din verksamhet.  

 • Penetrationstestning av nätverksinfrastruktur

  Genom att simulera attacker från både interna och externa hotaktörer, säkerställer vi att din nätverksmiljö är skyddad mot potentiella hot.

  Mer information 

 • Penetrationstestning av webbapplikationer

  Vi genomför detaljerade penetrationstester av dina webbapplikationer för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister. Vi granskar källkoden, utför automatiska och manuella tester samt tillämpar olika attackmetoder för att säkerställa att din webbapplikation är säker. 

 • Penetrationstestning för social manipulation

  Genom kontrollerade tester och simulering av realistiska sociala manipulationsscenarion, utbildar vi ditt team i att identifiera och hantera social manipulation, vilket stärker din organisations totala säkerhetskultur.

 • Penetrationstestning av trådlösa nätverk

  Vi utför grundliga penetrationstester av dina trådlösa nätverk för att upptäcka och åtgärda potentiella säkerhetsrisker. Vi identifierar sårbarheter och rekommenderar åtgärder för att förbättra säkerheten.

RISE är dessutom ackrediterade av SWEDAC att utföra cybersäkerhetsutvärderingar utifrån ett stort antal standarder för att uppnå säkerhet i anslutna produkter.

Leverans

Testresultat i form av rapport som inkluderar identifierade sårbarheter, deras allvarlighetsgrad och rekommendationer för åtgärd. 

 

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Säkra dina digitala tillgångar med penetrationstestning

Leveransnivå

Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

RISE gör ihop med kunden ett pre-engagement innan penetrationstestningen där man gemensamt bestämmer testningens omfattning, art och villkor. Då bestäms också vilka verktyg och vilken information som ska finnas ingå. 

Kontakt

Kontakt för penetrationstester

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.