Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

P-märkt innemiljö

Inget ska behöva gå fel ur innemiljösynpunkt vid ny- och ombyggnad av hus, men tyvärr händer det alltför ofta. RISE system för kvalitetssäkring, P-märkt innemiljö, omfattar projektering, produktion, förvaltning och brukande. Huset är byggt utifrån senaste kunskaper och forskningsrön samt förvaltarens egna krav.

Syfte

Syftet med P-märkt innemiljö är att säkerställa god innemiljö, dels genom att byggnaden får tekniska förutsättningarna för att skapa god innemiljö, dels genom att det finns ett förvaltningssystem som upprätthåller god innemiljö genom kvalitetssäkrad drift och förvaltning.

Genom P-märkt innemiljö skapas grundförutsättning för en bra innemiljö med nöjda brukare och minskad risk för oförutsedda kostnader i förvaltningsskedet.

Metod

SPCR 114 ligger till grund för P-märkt innemiljö. Certifieringsreglerna ställer dels tekniska funktionskrav på byggnaden, dels krav på förvaltningssystemet.  En P-märkt innemiljö uppfyller alltid minst svensk bygglagstiftning inom detta område.

P-märkningen preciserar genom tekniska funktionskrav vad som ska uppfyllas avseende luftkvalitet, ljud- och ljusmiljö, lufttäthet, fuktsäkerhet och termisk komfort. Funktionskrav kontrolleras med mätningar under byggnationen. Byggherren kan dessutom alltid ställa kompletterande krav, till exempel på energianvändning.

P-märkningen ställer också krav på förvaltningen av byggnaden vilket tex omfattar krav på ett klagomålshanteringssystem, rutiner för fastighetsskötsel och städning samt uppföljning av innemiljön genom enkätundersökningar. Genom årlig revision kontrolleras förvaltningen.

Arbetet med P-märkt innemiljö kan generellt delas in i två delar, byggprocess och förvaltning. Exempel på viktiga moment i byggprocessen är inventering av befintlig byggnad/grundläggande fuktundersökning (GFU), tydlig kravformulering, granskning av handlingar, byggplatskontroller, utbildning, uppföljning/verifiering. Exempel på viktiga moment i förvaltningen (hanteras av förvaltningssystemet) är information till brukare om P-märkning, hantering av avvikelser/förbättringsförslag, kommunikation mellan förvaltning och brukare, fastighetsskötsel och lokalvård, revisioner.
 

Leveranser

Innan innemiljön i en byggnad kan P-märkas ska krav vara uppfyllda, kontrollerade och avrapporterade i en teknisk rapport. För varje byggnad som klarar funktionskraven upprättas också drift- och underhållsplaner. Om allt fungerar som det ska förnyas certifikatet vart 5:e år.

/sv/vad-vi-gor/expertiser/byggnadsfysik

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för mer information eller beställning.

Fakta

Tjänst

Kvalitetssäkrad innemiljö – under byggprocess och förvaltning

Certifiering

P-märkning

Område

Byggd miljö

Standarder

SPCR114

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Thorbjörn Gustavsson

Projektledare

Läs mer om Thorbjörn

Kontakta Thorbjörn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lukas Lång

Kontaktperson

Lukas Lång

Forskings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 62 94

Läs mer om Lukas

Kontakta Lukas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.