Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optisk kalibrering med referensstandarder OCL (IR3)

Optiska referensstandarder - varför? För att hålla din utrustning korrekt kalibrerad i syfte att få fram pålitliga mätresultat. Det gäller såväl optiska egenskaper hos fluorescerande och icke-fluorescerande massa- och pappersprodukter som andra material.

Syfte

De optiska egenskaperna för papper och kartong som reflektans, vithet, ljushet och opacitet är viktiga försäljningsargument för papperstillverkare. Det är därför väsentligt att mäta och rapportera dessa värden på ett noggrant och standardiserat sätt. Korrekt instrumentkalibrering är grundläggande för en exakt mätning. Även om metoder för mätningar av optiska egenskaper kan variera för olika applikationer och från land till land, är korrekt kalibrering väsentlig för alla.

IR3 referensstandarder

OCL (Optical Calibration Laboratory) kan erbjuda både fluorescerande och icke-fluorescerande IR3 referensstandarder.

  • Icke-fluorescerande IR3 standarder:
    • För kalibrering av reflektansfaktorerna i ert instrument.
  • Fluorescerande IR3 standarder:
    • För justering av UV-innehållet i instrumentets belysningsdel
    • De icke-fluorescerande IR3-standarderna för kalibrering av reflektansfaktorerna hos ditt instrument behövs också  innan UV-justeringssteget.

För era behov

Inom de två huvudtyperna fluorescerande och icke-fluorescerande, finns det ett antal varianter som motsvarar kraven för olika instrument. Kontakta oss eller läs mer om referensstandarder i produktbeskrivningen.

Metod

Våra standarder

Varje referensstandard består av en ogenomskinlig bunt av mycket stabilt papper. De rapporterade värdena gäller endast för det översta, blanka arket i bunten. Det är mycket viktigt att standarderna hanteras och lagras på rätt sätt, se våra allmänna instruktioner (länk till höger).

Det rekommenderas starkt att använda arbetsstandarder, tex kontrollplattor, för regelbundna kontroller av kalibreringen av ditt instrument. Vid avvikelse, använd arbetsstandarden för instrumentkalibrering. IR3-standarden ska endast användas för att kontrollera eller kalibrera arbetsstandarden.

ISO kalibreringskedja

ISO har etablerat en kalibreringshierarki där det finns tre typer av laboratorier - standardiserande laboratorier, auktoriserade laboratorier och testlaboratorier. Standardiseringslaboratorierna kalibrerar sina instrument gentemot en abstrakt definierad standard, ”perfect reflecting diffuser”, även kallad IR1. De standarder som tillverkas vid standardiseringslaboratorierna kallas IR2-standarder. IR2-standarder används av de auktoriserade laboratorierna för att i sin tur kalibrera sina instrument.

På RISE använder vi IR2-standarder från National Research Council (NRC) i Ottawa som är det enda, ledande standardiserande laboratoriet. De standarder som tillverkas av OCL på RISE som är ett auktoriserat laboratorium, kallas sålunda IR3-standarder, alternativt IR3-normaler och används av testlaboratorierna för att kalibrera sina instrument.

Auktorisation och ackreditering

Optiska kalibreringslaboratoriet (OCL) är godkänt av ISO / TC6 för att handha optiska referensinstrument enligt ISO 4094 och att utfärda icke-fluorescerande referensstandarder (IR3) i enlighet med ISO 2469 och ISO 22754. Vi har också behörighet att utfärda fluorescerande IR3-standarder för justering av UV-innehållet i belysningen i instrumentet enligt ISO 2470-1 och ISO 11475. Länkar till ISO-standarderna finns till höger. 

OCL är ett av de fem ISO / TC6-godkända laboratorierna i världen. Vi har mer än 35 års erfarenhet av kalibreringstjänster för massa- och pappersindustrin över hela världen. Länk till vårt auktoriseringscertifikat finns till höger.

Swedac ackreditering

OCL är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, i enlighet med EN ISO 17025. Swedac är en svensk myndighet och nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Se vårt ackrediteringsbevis i länken till höger.

Leveranser

Praktisk information

Standarder säljs antingen styckevis, eller som del av en prenumeration. Som abonnemangskund får du standarder levererade med ett valt intervall, så du inte riskerar att glömma att kalibrera ditt instrument regelbundet.

Som vår kund får du instruktiva dokument och nyhetsbrev med aktuell information om vårt laboratorium och produkter. Vår tjänst inkluderar också teknisk support för användning av våra produkter.

Dokumenten i listan uppe till höger ger mer specifik information om våra tjänster och produkter. Klicka på länkarna för att ladda ner dem. För beställningar och information kontakta oss på optics.innventia@ri.se

 

Beställning

Beställ dina referensstandarder från oss genom att fylla i beställningsformuläret och skicka den till oss via vår e-mail optics.innventia@ri.se, fax eller brev

Beställningsformulär (pdf, 417.01 kB)


Li Yang

Kontaktperson

Li Yang

Senior project manager

+46 10 228 45 22

Läs mer om Li

Kontakta Li
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mikolaj Malinowski

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 228 46 42

Läs mer om Mikolaj

Kontakta Mikolaj
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.