Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Öppning av batterier- haveriutredningar

Öppning av Li-jon batterier för detaljerade studier av åldring eller haveri är mycket användbart för ökad förståelse.
Likaså kan andra typer av batterier öppnas efter diskussion. Visuell bedömning samt kemiska och fysikaliska analyser kopplas till de material som friläggs. Exempelvis kan elektronmikroskopi (SEM) utföras på elektrodtytor.

Syfte

Haveritutredningar och åldringsstudier (post mortem analys) av batterier förutsätter att de öppnas för att frilägga distansmaterial och aktiva elektrodytor. Detta kan utföras i glovebox miljö med inert atmosfär med kontroll av syrgas och vatten. Visuell inspektion av tillståndet samt kopplad avancerad analys med elektronmikroskop (SEM), kemisk specificering (XPS/ESCA), Raman och FTIR mikroskopi kan även utföras. 

Metod

Öppning i glovebox

Leveranser

Rapport, Powerpoint, Excelblad eller e-post

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Öppning av Li-jon och andra batterier for undersökning av åldring, driftproblem och funktion.

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

according to agreement

Maciej Wysocki

Kontaktperson

Maciej Wysocki

Projektledare

+46 70 577 58 51

Läs mer om Maciej

Kontakta Maciej
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Moufida Mansouri

Kontaktperson

Moufida Mansouri

Forskare

+46 10 516 57 69

Läs mer om Moufida

Kontakta Moufida
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Batterier

Batterier får en allt större betydelse i vårt elektrifierade och fossilfria samhälle. Ett batteri används i allt från mobilitetslösningar till industri. I framtidens smarta städer kan batterier dessutom användas för energilagring,…
Tjänst

HF bestämning i batterielektrolyt

HF i batterielektrolyt bildas då vatten hydrolyserar tex. LiPF6. HF ses som en kontraminant och ger lägre kapacitet hos batteriet och förstör vissa elektrodmaterial. Vi utför flera bestämningar av fluor specier bla HF i elektroly…
Tjänst

Grundämnen i batterimaterial- kemisk analys

Bestämning av innehållet av ett stort antal grundämnen i batterimaterial inkluderande elektrolyt, elektroder och separatorer och hölje utförs med screenande teknik såsom semikvantitativ- ICP/MS eller med riktade mätningar med myck…
Tjänst

Vattenhaltsbestämning i batterielektrolyt

Vatten är en orenhet i Li-jon elektrolyter. Detta för att vatten reagerar, bryter ner, viktiga komponenter såsom det aktiva saltet LiPF6. Styrning av produktions- och återvinningsprocesser mot låga vattenhalter är av stor vikt. V…
Tjänst

Elektrolytsammansättning- lösningsmedel- kemisk analys

De polära lösningsmedel som används för att lösa de aktiva salterna (tex LiPF6) är ofta karbonater, tex dietylkarbonat eller propylenkarbonat. Den huvudsakliga sammansättningen, orenhetsprofilen och nedbrytningsprodukter är av in…
Tjänst

Bestämning av vattenhalt i elektrodmaterial

Vattenhalten behöver vara så låg som möjligt i alla material som ingår i ett Li-ion batteri. Vattenhalten i de fasta elektroderna kan bestämmas med vår Karl-Fischer-uppställning.
Tjänst

Bestämning av bly, kadmium och kvicksilver i engångsbatterier

För att Svanenmärka engångsbatterier (primärbatterier) måste dessa bland annat klara gränsvärdena för innehåll av bly (Pb), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).