Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

OEKO-TEX® STeP Certifiering av produktionsanläggningar

Certifiera din produktion enligt STeP för att visa att dina artiklar produceras på ett miljövänligt och hållbart sätt. Certifieringen omfattar krav avseende miljöpåverkan, kemikalier, kvalitet, socialt ansvar och hälsa och säkerhet.
Alternativt, gör en Internal Assessment-jämförelse mot kraven utan certifiering.

Syfte

STeP (Sustainable Textile Production) är en certifiering från OEKO-TEX® Association och riktar sig till företag inom textil- och läderkedjan som vill tillverka sina produkter på ett ansvarsfullt sätt. Andra certifieringssystem, tar för det mesta endast tar hänsyn till vissa enskilda aspekter av hållbarhet. STeP ger en mer omfattande analys och utvärdering avseende hållbara produktionsförhållanden. Kraven och kriterierna för STeP-certifieringen är speciellt anpassade till textil-, läder och beklädnadsindustrin.

  • STeP är också en nyckelkomponent för produktmärkningen OEKO-TEX® MADE IN GREEN.
  • STeP certifierade företag finns nu representerade i ca 42 länder och det finns idag mer än 470 giltiga licenser.

En STeP-certifiering innebär att man aktivt arbetar med att minimera sina risker, minska sin resursförbrukning och miljöpåverkan samt skapa en säker och attraktiv arbetsplats för medarbetarna. Certifikatet ger dessutom möjlighet att på ett transparent sätt kommunicera sitt förbättringsarbete till kunder.

En Internal Assessment syftar till att ta reda på hur ditt företag presterar med utgångspunkt av kraven i OEKO-TEX® STeP.

Nyttan med STeP för produktionsföretag

Effektivare produktionsprocesser
Bestämmer företagets positionering med avseende på hållbarhet
Visar förbättringsområden.
Oberoende beviset på hållbara produktionsförhållanden
Möjligt att öppna upp nya marknader och kundrelationer

Nyttan med STeP för varumärken och detaljhandeln

Med STeP certifierade leverantörer möjliggörs målet att tydligt påvisa hållbart engagemang för slutkonsumenterna, dvs att man uppfyller krav på miljöskydd och socialt ansvar.

Metod

Omfattning

Certifiering kan omfatta produktion av produkter (textil-, läder-, skumprodukter och accessoarer) eller olika produktionssteg (fibrer tillverkning, spinnerier, väverier, stickerier, färgerier, beredare, skum och madrasstillverkning, syfabriker eller logistik center för textil och läder). Certifieringen kan endast utförs av något av de textila forsknings- och testinstitut som är anslutna till OEKO-TEX® Association. RISE är det enda institut i Sverige och Norge som har rätt att certifiera enligt OEKO-TEX® STeP.

Kravkriterier

STeP analyserar och utvärderar den existerande produktionen. För att nå en certifiering krävs ett aktivt förbättringsarbete för en mer hållbar produktion samt att man uppfyller kraven i standarden.

STeP är uppbyggt på krav inom 6 olika moduler:

  • Kvalitetssystem
  • Miljöledningssystem
  • Kemikalieledningssystem
  • Miljöpåverkan
  • Hälsa & Säkerhet
  • Socialt ansvar

Exempel på delar som ingår är kontroll av utsläpp till vatten och luft, ett riskförebyggande arbete för att undvika arbetsplatsolyckor samt hantering och ersättning av miljö- och hälsovådliga kemikalier. Ett företag som har kommit långt i sitt arbete att implementera STeP kan arbeta med frågor som jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, nolltolerans på felvaror och Design for Environment.

Ansökningsalternativ

  • OEKO-TEX® STeP ® certifering (inklusive DETOX TO ZERO utvärdering)
  • Internal Assessment

Leveranser

Vid certifiering: Ett OEKO-TEX® STeP certifikat samt relaterad On-Site Visit rapport. Certifikatet är giltigt i tre år.
Vid Internal Assessment: En statusrapport. (Möjlighet att använda utfört arbete vid utökning till STeP certifiering inom 12 månader)

Mer information

Klagomål och synpunkter gällande OEKO-TEX®
Vi uppskattar alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete med våra tjänster inom OEKO-TEX® certifiering.
Har du synpunkter/klagomål avseende OEKO-TEX® standarder, produkter eller hur vi kan förbättra oss eller RISE som medlem i OEKO-TEX® Association, är du välkommen att förmedla detta via formuläret i länken nedan (Klagomålsformulär på OEKO-TEX® hemsida).
https://www.oeko-tex.com/en/contact/complaint-form

Tjänst

Certifiering enligt OEKO-TEX® STeP av produktionsanläggningar för textil- och läderartiklar under hållbara villkor.

Certifiering

Certifiering textilier

Pris

Certifiering: Pris vid offertförfrågan
Internal Assessment: Se pdf-dokument under "Mer information"

Leveranstid

Vid offertförfrågan

Förberedelser

Fyll i on-line ansökan via OEKO-TEX hemsida

Mer information

B2B- OEKO-TEX® STeP (pdf, 3.2 MB)


Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
10.Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Helena Hjärtnäs

Kontaktperson

Helena Hjärtnäs

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 47 80

Läs mer om Helena

Kontakta Helena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Ingegerd Hartmann

Kontaktperson

Ingegerd Hartmann

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 47 86

Läs mer om Ingegerd

Kontakta Ingegerd
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.