Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Motstånd mot väteförsprödning med steglastmetoden - ASTM F1624

Metaller som utsätts för väte kan efter en tid drabbas av väteförsprödning, vilket innebär en väsentlig försämring av styrkan hos materialet. Steglastmetoden i ASTM F1624 medger att ett prov för utvärdering av ett materials känslighet för väteförsprödning kan genomföras på ett par dagar istället för flera månader.

Syfte

Väteförsprödning är ett problem som drabbar metaller. Det innebär att om materialet utsätts för väte finns risken att väte tas upp i materialet. När materialet sedan belastas kan sprickor långsamt växa i materialet och ge upphov till sprödbrottsliknande bristningar - där av namnet väteförsprödning. Väte kan komma både från omgivande miljö eller från ytbehandlingar. Metallers benägenhet att drabbas av väteförsprödning beror på legeringstillsatser. Generellt gäller att höghållfasta stål är mer känsliga än låghållfasta.

Ett stort problem med väteförsprödning är att det kan uppträdda först efter en längre tids användning, vilket leder till stora kostnader och svårigheter. För att säkerställa att valda material inte lider av väteförsprödning kan provning behövas. Provningsmetoder som kräver provningstider på flera månader blir ett problem.

Metod

Provstavar med en anvisning i mitten belastas i en rigg för fyrpunktsböjning i en dragprovnings­maskin. Momentet är då konstant över anvisningen mellan de två inre stöden. Först bestäms en nominell brottspänningen för minst tre provstavar utan påverkan av väte. En cylinder monteras på provstavar över anvisningen så att en öppen behållare bildas. Var och en av dessa provstavar monteras i riggen för fyrpunktsböjning och laddas kontinuerligt med väte med en elektrolys.

Belastningen ökas i steg upp tills brott inträffar. Under varje steg ska vätet få möjlighet att tränga in och varje steg har en varaktighet på 1-4 timmar beroende på stålet hårdhet. Belastningsnivåerna bestäms först utgående ifrån resultaten från de opåverkade provstavarna och därefter efter brottspänningen för det föregående provet. Upplösningen ökar då stegen för vätekänsligt material minskar och redan efter tre prov erhålls en bra uppskattning av nominell brottspänningen under vätepåverkan.

Det är tillräckligt att tillverka tio provstavar för att genomföra provningen. Provstavarnas storlek kan anpassas något, men längden bör vara kring 300 mm, bredden 50 mm och godstjockleken 10 mm.

Leveranser

Resultaten tillsammans med en översiktlig beskrivning av metoden levereras i en skriftlig rapport.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Motstånd mot väteförsprödning med steglastmetoden - ASTM F1624

Instrument

Kraft / momentgivare

Område

Energi, Fossilfria drivmedel, Produktion och tillverkning

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

ASTMF1624

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Johan Sandström

Kontaktperson

Johan Sandström

Forskare

Läs mer om Johan

Kontakta Johan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jan Henrik Sällström

Kontaktperson

Jan Henrik Sällström

Forskare

Läs mer om Jan Henrik

Kontakta Jan Henrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.