Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Modellering, simulering och optimering av gjutprocesser

Modellering, simulering och optimering är viktiga hjälpmedel under designfasen för att säkerställa produktens bästa möjliga design och funktion. RISE har lång erfarenhet av modellering, simulering och optimering av gjutprocesser. 

Syfte

Gjutsimuleringen används primärt för optimering av processparametrar med avseende på formfyllnaden och stelningen med syfte att minimera defekter och kan därefter kopplas till den generella produktoptimeringsprocessen vilket möjliggör minimering av både produktutvecklingstiden och kostnaden. 

Modellen har sin grund i det fysikaliska systemet vilket resulterar i en matematisk modell för samtliga steg av gjutningsprocessen, d.v.s. det strömningsmekaniska problemet, stelningen och deformationen av den stelnade komponenten. Modellerna används sedan under simuleringen för att öka förståelsen av potentiella defekter som kan uppstå vid gjutningsprocessen. Man kan exempelvis studera hela stelningsprocessen genom s.k. riktat stelnande och därmed skapa bättre förståelse för hur slutprodukten bör utformas. Simuleringen utförs oftast med kommersiella program specialanpassade för modellering av smälta metaller innehållande materialdatabaser för gjutna material över de allra flesta material och kan därmed ge viktig återkoppling till konstruktören. Gjuteriet kan å andra sidan få djupare insikt i hur konstruktionen och beredningen kan optimeras. Genom optimering av exempelvis ingjutsystemet m.a.p. sort, storlek och placering av matare samt optimering av hela processen som formfyllnad och stelning får man en detaljerad bild i hur inlopps- och matningsvägarna samt hastigheterna påverkar slutprodukten.

Exempel på tjänster för gjutgods:

  • Topologioptimering, FEA, värmeöverförings- och termomekanisk analys
  • Modellering och simulering av gjutprocessen 
  • Beräkningsunderlag till processoptimering, CAD-CAM-CAE stöd

Metod

RISE använder sig av ett antal kommersiella och egenutvecklade programvaror.

Leverans av resultat

Format på leverans bestäms i samråd med uppdragsgivare.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Modellering, simulering och optimering av gjutprocesser

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Förutsättningarna inför varje uppdrag bestäms i samråd med uppdragsgivare.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Roger Svenningsson

Forskare

+46 10 228 45 61

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Erdzan Hodzic

Kontaktperson

Erdzan Hodzic

Forskare

+46 10 228 44 33

Läs mer om Erdzan

Kontakta Erdzan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.