Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning av vätgas i smält aluminium

Reduced Pressure Test används för att mäta vätgas i aluminiumsmälta. Vätgas är den enda gas som är löslig i aluminium och kan vid stelning skiljas ut som porositet i det färdiga godset. Därav vill man kontrollera vätgasinnehåll i aluminium.

Metoden ger möjlighet att mäta gasinnehåll i en aluminiumsmälta för att säkerställa en smälta med så lågt väteinnehåll som möjligt.

Vätgas kan skiljas ut som porer i aluminiumgjutgods, vilka kan påverka både mekaniska egenskaper och trycktäthet. Vätgas ger upphov till gasporer, men kan även bidra till att man får större problem med porositet som uppstår vid materialets stelningskrympning. Genom att mäta vätgasinnehåll i smältan kan gjuteriet lära sig vad som påverkar innehållet och få en indikation på hur kvalitén i gjutgodset kommer att påverkas.

Metod

Två små prov tas från smältan, varav ett får stelna under vakuum. Vakuum gör att vätgasen expanderar, vilket då kommer påvisa en skillnad gentemot provet som stelnar i vanlig atmosfär. Proverna kan både undersökas med mikroskopi, men även utgöra provmaterial för efterföljande mätning av specifik densitet vilket är det vanligaste sättet att utvärdera resultatet. Med hjälp av en utrustning som bygger på Arkimedes princip kan då ett densitetsindex fås fram, vilket ger ett värde på skillnaden i densitet mellan de båda proven.

Leveranser

Skriftlig rapport med erhållna resultat.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna nedan

Fakta

Tjänst

Mätning av vätgas i smält aluminium med hjälp av Reduced Pressure Test

Typ

Provning / analys / utvärdering

Område

Produktion och tillverkning

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse med kund.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Marie Fredriksson

Kontaktperson

Marie Fredriksson

Enhetschef

+46 10 228 49 08
marie.fredriksson@ri.se

Läs mer om Marie