Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning av kol-14

Det sker nu en övergång från fossilbaserade material till produkter baserade på förnybara material. Denna övergång har lett till att det har uppstått ett behov av mätning av hur stor andel av ett material som kommer från förnybara källor, dvs är biogen. Vi kan erbjuda kol-14-analys (C 14) av olika material som bränslen, plaster och kemikalier.

Syfte

Som enda kommersiella laboratorium i Europa har vi möjligheten att erbjuda ackrediterad kol-14-analys för bestämning av fossilt/biogent innehåll. För att mäta hur stor andel av ett material som är biogent är det enda generella sättet att mäta hur stor andel av provets kol som utgörs av isotopen C 14, det fill säga förhållandet mellan kolets radioaktiva och stabila isotoper. 

Metoden är även lämplig för att bestämma C 14 när isotopmärkta substanser används vid tracerförsök exempelvis vid studier av läkemedelsmetabolism. Utöver själva analystjänsten kan vi även bistå med rådgivning och problemlösning. 

Metod

Provet förbränns och bildad koldioxid samlas upp. Halten av 14C16O2 bestäms i en IR-spektrometer med extrem känslighet och selektivitet.

Mätningen utförs enligt ASTM D6866-21, med modifieringen att vi använder en IR-teknik (Saturated Cavity Ringdown - SCAR) i stället för någon av metoderna omnämnda i standarden.

Metoden beskrivs på den här sidan: http://dx.doi.org/10.1002/adpr.202000069

Leveranser

Skriftlig rapport på svenska eller engelska

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan

Fakta

Tjänst

Mätning av biogen andel i material baserat på halt C 14

Område

Kemisk och biologisk analys

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Ca 10 arbetsdagar

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Conny Haraldsson

Forskare

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Andreas Fischer

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Mekanisk provning av plast

Mekaniska egenskaper hos plast och plastkompositer är avgörande för funktionen i olika tillämpningar och visar om man lyckats med materialval, sammansättning eller haft rätt parametrar under formning. Provning av mekaniska egenska…
Expertis

Plaståtervinning

Plaståtervinning bidrar till cirkulärt materialutnyttjande och minskat oljeberoende. När plastavfall återvinns och blir råvara för nytt material, krävs kompetens och utrustning för att uppgradera och möta marknadens krav. Vi hjälp…
Område

Plast

Användningen av polymera material (plast) har under senaste årtiondena ökat stort och används numera brett inom flera branscher. Exempel är produktions-, förpacknings-, byggnads-, fordons-, infrastruktur- och elektronikindustrin d…
Test & demo

Testbädd för återvinning av plast

Användningen av plast behöver bli mer hållbar och mer plast behöver återvinnas till nya produkter på ett resurseffektivt sätt. RISE Testbädd för återvinning av plast är en arena och testanläggning för plaståtervinning som erbjuder…
Tjänst

Analys av bränslen och svartlut

RISE har lång erfarenhet av att analysera prover från pappersmassaindustrin.
Tjänst

Analys av fasta bränslen

Både fossila bränslen och biobränslen används för uppvärmning. Bränslets värmevärde är därför en betydelsefull egenskap. Även bränslets innehåll av kemiska ämnen är viktiga att klarlägga, bland annat av miljöskäl. RISE har stor an…