Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mätning av bestrykningsskikts-variation

Bestrykningsskiktsvariation kan påverka tryckresultatet och ge flammighet eftersom den lokala absorptionen påverkas av ojämn bestrykning

Syfte

Mätning av bestrykningsskiktsvariation kan visa om orsaken till flammighet på tryckta prover beror på ojämn bestrykning eller på grund av andra pappers- och kartongegenskaper som ytråhet eller white-top mottle.

Mätningen kan ge svar på:

  • Är flammigheten (dvs. bestrykningsskiktsvariationen) acceptabel och stabil över tid
  • Är bestrykningsskiktsvariationen orsaken till mottle på tryckta prover
  • Övervaka hur förändingar av produktionen påverkar bestrykningsskiktsvariationen
  • Kontrollera om en ny produkt har mindre eller mer bestrykningsskiktsvariationer

Metod

Först behandlas proverna med burnout-teknik där fibrerna blir svarta medan bestrykningen förblir vit.
Nästa steg är att skanna proverna med en flatbäddsskanner och bildens grånivåer kalibreras till reflektans med hjälp av ett reflektanskalibrerings-set. Storleksområdet 1 to 8 mm summeras eftersom det visat sig att detta område ger mest störande flammighet när en testpanel bedömt flammighet.

Leveranser

Mottlevärdet, dvs reflektansvariationer beräknade som variationskoefficient i storleksintervallet 1-8 mm (våglängd) som bevisligen korrelerar till upplevd flammighet på ett läsavstånd av 400 mm.

Även detaljerade flammighetsvärden uppdelade i oktavband, t ex 0.25-0.5 mm, 0.5-1 mm, 1-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm and 8-16 mm som visar hur bestrykningsskiktsvariationen på provet är i fin-, medium- och storskala.

Resultaten sparas i en Excelfil.

Beställning

Email

Fakta

Tjänst

Mätning av bestrykningsskiktsvariation på prover där burnout-teknik använts

Område

Förpackning, Massa och papper, Materialomställning, Metrologi och mätteknik, Ytteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Resultat inom 3 veckor efter att vi fått proverna

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Hans Christiansson

Kontaktperson

Hans Christiansson

Application engineer

+46 10 228 46 21
hans.christiansson@ri.se

Läs mer om Hans