Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Maskinstyrningar

Trenden inom industrin idag är att en allt större del av riskreduktionen är beroende av att maskinens styrsystem fungerar korrekt. Detta gäller både traditionella maskiner men även mobila maskiner. RISE är ackrediterade av Swedac för att utvärdera styrsystem i maskiner och arbetar bland annat med standarder som ISO 13849, IEC 61508 samt IEC 62061.

Syfte

RISE kan hjälpa till med att utvärdera att kraven i dessa maskinsäkerhetsstandarder är uppfyllda. Vi kan hjälpa er med att bygga upp er interna kompetens inom området eller att som oberoende organisation utvärdera er konstruktion. Om er produkt klassas som Logikenheter för skyddsfunktioner enligt punkt 21 i Bilaga 4 i Maskindirektivet 2006/42/EG kan vi utöver en utvärderingsrapport även utfärda ett EG-typgodkännande.

Genom att ta hjälp av RISE tidigt i produktutvecklingen så undviker ni risken att tolka dessa funktionssäkerhetsstandarder felaktigt. Det första vägvalet är om ni skall arbeta vidare med ISO 13849 som bygger på riskreduktionsmåttet Performance level eller IEC 62061 som bygger på riskreduktionsmåttet SIL - Safety Integrity Level eller alternativt om det för er produkt finns andra funktionssäkerhetskrav angivna direkt i er produktsäkerhetsstandard. Även när man identifierat rätt standard finns det många fallgropar, vi brukar bland annat trycka på hur viktigt det är med att definiera sina skyddsfunktioner på rätt sätt innan man går vidare med konstruktion av tillhörande programvara och hårdvara.

Utvärderingen baseras på ISO 13849-1:2015 men vi är även uppdaterade kring den kommande versionen ISO 13849-1:2023. Uppdateringarna av standarden berör bland annat:

  • Tydligare definitioner av termer och begrepp som ska göra det lättare att förstå och tillämpa standarden
  • Utökad användning av Performance level (PL)
  • Uppdaterade krav på dokumentation för att säkerställa att all nödvändig information om maskinsäkerhet finns dokumenterad och tillgänglig
  • Den nya standarden betonar mer människans roll i maskinsäkerhet, inklusive behovet av att utbilda och utveckla användarens kompetens i användning av maskiner och säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Metod

Utvärderingen baseras på våra Swedac ackrediterade metoder för:

  • ISO 13849
  • IEC 62061

Leveranser

Resultatet av RISE utvärdering sammanställs i en ackrediterad RISE-rapport.

Tillgängliga utbildningar

Vi erbjuder dessa utbildningar inom området:

EN ISO 13849 Maskinsäkerhet

IEC 62061 Maskinsäkerhet

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Utvärdering av funktionssäkerhet i maskinstyrningar

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Mer information

RISE 13849 guideline (pdf, 1.79 MB)


Johan Hedberg

Kontaktperson

Johan Hedberg

Projektledare

+46 10 516 50 71

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kristian Flink

Kontaktperson

Kristian Flink

TIC_ingenjör

+46 10 516 61 75

Läs mer om Kristian

Kontakta Kristian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.