Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Maskinstyrningar

Trenden inom industrin idag är att en allt större del av riskreduktionen är beroende av att maskinens styrsystem fungerar korrekt. Detta gäller både traditionella maskiner men även mobila maskiner. RISE är ackrediterade av Swedac för att utvärdera styrsystem i maskiner och arbetar bland annat med standarder som ISO 13849 samt IEC 62061.

Syfte

RISE kan hjälpa till med att utvärdera att kraven i dessa maskinsäkerhetsstandarder är uppfyllda. Anledningen till att ta hjälp av RISE kan både vara för att få hjälp av oss med att bygga upp er interna kompetens inom området eller att ni har någon kund som har krav på er att ni skall kunna visa upp att någon oberoende organisation har utvärderat er konstruktion. Om er produkt klassas som Logikenheter för skyddsfunktioner enligt punkt 21 i Bilaga 4 i Maskindirektivet 2006/42/EG kan vi utöver en utvärderingsrapport även utfärda ett EG-typgodkännande.

Genom att ta hjälp av RISE tidigt i er produktutveckling så undviker ni risken att tolka dessa funktionssäkerhetsstandarder felaktigt. Det första vägvalet är om ni skall arbeta vidare med ISO 13849 som bygger på riskreduktionsmåttet Performance level eller IEC 62061 som bygger på riskreduktionsmåttet SIL - Safety Integrity Level eller alternativt om det för er produkt finns andra funktionssäkerhetskrav angivna direkt  i er produktsäkerhetsstandard. Även när man identifierat rätt standard finns det många fallgropar, vi brukar bland annat trycka på hur viktigt det är med att definiera sina skyddsfunktioner på rätt sätt innan man går vidare med konstruktion av tillhörande programvara och hårdvara.

Metod

Utvärderingen baseras på våra Swedac ackrediterade metoder för:

  • ISO 13849
  • IEC 62061

Leveranser

Resultatet av RISE utvärdering sammanställs i en ackrediterad RISE rapport.

Beställning

Vid beställning se kontaktperson

Fakta

Tjänst

Utvärdering av funktionssäkerhet i maskinstyrningar

Område

Certifiering, Digitalisering, Elektronik, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mer information

RISE 13849 guideline (pdf, 1.79 MB)


Johan Hedberg

Kontaktperson

Johan Hedberg

Projektledare

+46 10 516 50 71

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.