Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Luftkvalitet i inomhusbad - mätning av trikloramin

RISE utför som oberoende aktör mätning av trikloramin i luft enligt Folkhälsomyndighetens vägledning som gäller för exempelvis inomhusbad, badhus, simhall, poolanläggning och äventyrsbad.

Syfte

Den typiska ”badhuslukten” i inomhusbad kommer från trikloramin. Trikoramin bildas när kväveinnehållande föroreningar i vattnet från exempelvis svett och urin reagerar med det klor som används för rengöring av vattnet. Trikloramin är flyktigt och avdunstar lätt från vatten till luft där de kan ge ger upphov till hälsobesvär i form av irritation i luftvägar och ögon. För personer med astma kan trikloramin bidra till att symtomen förvärras.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör verksamhetsutövaren därför ha rutiner för att övervaka luftkvaliteten vid risk för, eller indikationer på, förhöjda halter trikloramin.

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsark…  
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsark…

Metod

Mätningen sker genom pumpad luftprovtagning över impregnerade kvartsfiberfilter.


Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning 0,5 meter ovan och 0,2 meter in över vattenytan. Om badanläggningar har en ventilationsanläggning som använder återluft bör även prov tas i tilluften när systemen med återluft är inställda på den maximala andel återluft som används.


I tillägg till dessa mätningar föreslår RISE även stationär mätning bredvid bassängen för att få en uppskattning om halter för personal som vistas längre tid i lokalen.

 

Leveranser

Efter analys och utvärdering erhålls en rapport.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Luftkvalitet i inomhusbad - mätning av trikloramin

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Vid offertbekräftelse

Kontaktperson

Eva Emanuelsson

Forskare

Läs mer om Eva

Kontakta Eva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.