Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Kritiskt fukttillstånd för mögel på byggnadsmaterial

När byggnadsmaterial exponeras för fukt finns det risk för mögel. En del material klarar av att exponeras för höga fuktnivåer utan att de börjar mögla, på andra möglar det redan vid lägre fuktnivåer. Den lägsta fuktnivån där mögel kan växa kallas kritiskt fukttillstånd, RFkrit.

Syfte

I olika byggnadsdelar varierar fuktförhållandena- en del är fuktigare än andra. För att undvika mögel på materialen i byggnader är det därför viktigt att välja material som tål den aktuella miljön, dvs som har RFkrit som är högre än förväntad fuktnivå.

Syftet med provningen är att bestämma det kritiska fukttillståndet hos en produkt. Den kan också användas för att testa effekten av en behandling av material, t ex kemiska behandlingar.

Boverkets författningssamling BBR18 6:52 anger att väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd för olika byggnadsmaterial skall användas vid projektering och utförande av byggnader. Om denna gräns för ett material inte är väl undersökt och dokumenterad ska 75 % användas som kritiskt fukt­till­stånd.

Resultat från provningen ger underlag till att redovisa kritiskt fukttillstånd enligt boverkets rekommendationer.

Metod

Provningen genomförs enligt SP MET 4927:2013 som är den samma som SIS-TS 41:2014.

En vattenlösning med sporer från sex mögelsvampar, vanligt förekommande på byggnadsmaterial i fuktskadade byggnader, appliceras på provkroppar av produkten som ska provas. Proverna exponeras sedan i fyra olika klimatskåp vid 22°C och 80%, 85%, 90% respektive 95%. Varannan vecka analyseras proverna (vid 40x förstoring) för att undersöka om mögel har börjat växa. Efter 12 veckor avslutas provningen och RFkrit bestäms.

Leveranser

 RFkrit vid 22°C redovisas i en skriftlig rapport, tillsammans med den provningsveckan då RHkrit uppnåddes (2,4,6,8,10 eller 12 veckor). I rapporten redovisas också det kritiska fukttillståndet även vid andra temperaturer, i form av ett diagram, tillsammans med en matematisk formel för att beräkna RFkrit för en temperatur i intervallet 0-40°C.

Mer information

Rapport om kritiskt fukttillstånd

Information om kritiskt fukttilllstånd på boverkets hemsida

Avhandling där metoden finns beskriven (bilagan "Paper III")

Johansson, Pernilla, Ekstrand-Tobin, Annika & Bok, Gunilla. (2014). An innovative test method for evaluating the critical moisture level for mould growth on building materials. Building and Environment, 81(Nov), 404–409.

Johansson, Pernilla, Svensson, Thomas & Ekstrand-Tobin, Annika (2013). Validation of critical moisture conditions for mould growth on building materials. Building and Environment, 62, 201–209.

Johansson, Pernilla, Ekstrand-Tobin, Annika, & Bok, Gunilla. (2012). Laboratory study to determine the critical moisture level for mould growth on building materials. Interrnational Biodeterioration and Biodegradation, 73, 9.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Provning av kritiskt fukttillstånd för mögel på byggnadsmaterial

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Kunden levererar prover med storlek 100 x 50 mm senast en vecka innan provstart. Om det är lösullsisolering eller liknande material som ska provas levererar kunden en mindre mängd av detta och RISE placerar sedan ca 0,05 liter av materialet i korgar av rostfritt stål.

I vardera av de fyra fuktnivåerna som produkten provas för används 7 prover. Dessa skall helst komma från olika tillverkningssatser. Detta är särskilt viktigt om kvaliteten hos exemplar tillverkade vid olika tillfällen förväntas variera.

Kontaktperson

Pernilla Johansson

Forskare

+46 10 516 51 50

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lukas Lång

Kontaktperson

Lukas Lång

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 62 94

Läs mer om Lukas

Kontakta Lukas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.