Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kemisk analys av material­sammansättning/ problemlösning

Vi kan hjälpa till med kemiska analyser för att identifiera sammansättning och ursprung av okända prover. Analyserna kan ofta påbörjas direkt, utan lång planering och förberedelse.

Syfte

Vi kan hjälpa till med kemiska analyser och felsökning för att ge svar på en mängd olika frågor som till exempel: Var kommer fläcken ifrån? Vad består avsättningen eller beläggningen av?  Vilka tillsatser innehåller materialet/produkten? Vad händer vid åldring?

Det är ofta viktigt att utreda, karakterisera och identifiera den kemiska sammansättningen i ett material eller prov för att lösa problem eller förbättra en process. Det kan vara problem som rör till exempel:

 • processproblem
 • avsättningar eller beläggningar
 • defekter i produkter
 • reklamationer och kundfrågor
 • typer av tillsatser 
 • jämförelse av olika produkter på marknaden
 • utredning av förekomst av farliga och reglerade substanser
 • typ av plastmaterial

Med vår materialundersökning tar vi, med ett systematiskt angreppssätt, reda på innehållet i materialet, identifierar ämnen, tolkar resultat och ger svar på var ämnena kan komma ifrån. Resultatet ger kvalitativ och kvantitativ information om komponenter i provet eller materialet. Vi använder flera olika tekniker, beroende på provtyp, för identifiering av komponenter i materialet. Undersökningarna kan ofta startas omgående, utan lång planering och förberedelse.

Metod

Vi använder ofta flera olika metoder som kombinerar organisk analys, oorganisk analys och mikroskopianalys för att karakterisera det okända provet.

Exempel på tekniker:

 • Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry (Py-GC/MS)
 • Scanning electron microscope (SEM) 
 • Scanning Electron Microscopy -Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS)
 • Inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP)
 • Ion chromatography (IC)
 • Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)
 • Liquid chromatography–mass spectrometry (LC/MS)
 • Size Exclusion Chromatograph (SEC)
 • Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
 • Nuclear magnetic resonance (NMR)
 • Total organic carbon (TOC)

Leveranser

Resultaten sammaställs i en analysrapport.

Mer information

Kontakta våra experter via: problemsolving-analysis@ri.se

 

Exempel på analys av plasthandske med pyrolys GC-MS:

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Kemisk analys och karakterisering av samman­sättningen i ett prov eller material

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Normalt inom 1-2 veckor, kortare efter överenskommelse.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Anders Reimann

Kontaktperson

Anders Reimann

+46 10 228 46 39

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sofia Regnell Andersson

Kontaktperson

Sofia Regnell Andersson

Forskare

+46 76 876 71 60

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.