Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Karaktärisering av lignin

Sulfatlignin är idag tillgängligt i stor skala som råvara för material och kemikalier. För att kunna utveckla processer och produkter behöver man kunna mäta ligninets kemiska och fysikaliska egenskaper.

Syfte

Lignin är en komplex makromolekyl och har ingen entydig kemisk struktur. För att karaktärisera ligninet får man istället analysera förekomsten av olika funktionella grupper och bindningstyper.

Ligninets egenskaper beror till stor del av dess kemiska och molekylära struktur. Analysresultaten ger möjlighet att välja rätt råvara, styra sin process och utveckla önskade produkter.

Metod

För att kvantifiera förekomsten av funktionella grupper och bindningstyper använder vi oss av NMR-spektroskopi. Genom att kombinera olika instrumentparametrar och metoder för provupparbetning kan man få kompletterande information om olika strukturelement, vilket ger en så fullständig bild av ligninet som möjligt.

Leveranser

31P-NMR efter derivatisering (fosforylering) ger kvantifiering av olika hydroxylgrupper i ligninet. En kombination av 1H- och C13-NMR ger information om olika bindningstyper.  

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Kemisk karaktärisering av funktionella grupper och bindningstyper i lignin

Pris

Pris vid offertförfrågan

Jerk Rönnols

Kontaktperson

Jerk Rönnols

+46 10 228 45 13

Läs mer om Jerk

Kontakta Jerk
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.