Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av tryckgivare vid riksmätplats

Rikmätplatsen för tryck och vakuum utför kalibreringar i gauge- och absolutmod av alla typer av tryckgivare. Att kalibrera vid rikmätplatsen garanterar alltid att högsta möjliga spårbarhet i mätningarna finns.

Syfte

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligt förekommer inom industri och samhälle.

Metod

Kalibreringsobjektet ansluts mot rikmätplatsens referenser och kalibreringen utförs i punkter jämnt fördelade över tryckintervallet.Riksmätplatsen förfogar över flertalet referenser för att täcka de behov som finns över hela intervallet från låga tryck till 50 MPa. 

Då riksmätplatsen är högsta kalibreringsinstans i Sverige utförs kalibreringar här med högsta möjliga spårbarhet. 

De tryckmedier som används vid riksmätplatsen är kvävgas, luft, olja samt vatten. 

Leveranser

Resultatet rapporteras i ett digitalt kalibreringsbevis på svenska eller engelska innehållande korrektioner och mätosäkerheter samt anger att kalibreringen utförts vid en riksmätplats.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av tryckgivare vid riksmätplats

Instrument

Barometrar, Kalibratorer, Tryck / vakuumgivare

Storhetsområde

Tryck och vakuum

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Alla objekt som hanteras av riksmätplatsen för tryck och vakuum har ett krav på renhet. Alla objekt som kalibreras skall vara tvättade.

Kontakt

Kalibrering på RISE

+46 10 516 51 01
risekalibrering@ri.se

Kontaktperson

Jukka IsoPahkala

Ingenjör

+46 10 516 54 77
jukka.isopahkala@ri.se

Läs mer om Jukka