Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av tid och frekvens via GPS vid riksmätplats

Riksmätplatsen för tid och frekvens erbjuder kalibrering av tid och frekvens via GPS.

Syfte

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligt förekommer inom industri och samhälle. 

Metod

För mer noggrannare tid- och frekvensnormaler erbjuder vi en on-site kalibrering som utnyttjar satellitsystemet GPS som mellanreferens. Mätningen kräver en installation hos kunden av utrustning för mottagning och lagring av mättdata från GPS.

Mätmetoden kallas GPS Common-View och liknar den som RISE använder sig av för att erhålla internationell spårbarhet.

Vi har också resurser för att verifiera och kalibrera olika typer av GPS- och GLONASS-mottagare med avseende på tidssynkronisering och positionering.

Metoden går ut på att kalibrera en frekvensnormal eller klocka (DUT) relativt UTC(SP) genom samtida mätningar mot GPS-satelliter hos kunden och på RISE. Genom att observera mot gemensamma satelliter försvinner stora delar av de gemensamma mätfelen vid differentiering. Förändringar i de tidintervall som erhålls [UTC(SP) - DUT] ger dessutom en uppskattning av frekvensen hos DUT relativt UTC(SP).

All instrumentering som behövs (GPS-mottagare, tidintervallräknare och dator) kan levereras av RISE.

Leveranser

Mätvärden tagna hos kunden överförs lämpligen via Internet automatiskt till RISE. Beräkningen hos RISE görs även den automatiskt och resultaten skickas därefter t ex över e-post till kunden. Hur ofta resultat skickas bestäms i samråd med kunden, men kan i princip ske dagligen. Noggrannheten för en frekvensbestämning vid en medelvärdesbildning under ett dygn är bättre än ±1E-13, men beror på egenskaper hos DUT.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av tid och frekvens via GPS vid riksmätplats

Storhetsområde

Tid och frekvens

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Installation av utrustning krävs.

Kontakt

Kalibrering på RISE

+46 10 516 51 01
risekalibrering@ri.se

Kontaktperson

Kenneth Jaldehag

Forskare

+46 10 516 54 08
kenneth.jaldehag@ri.se

Läs mer om Kenneth