Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av flödesmätare vid riksmätplats

Riksmätplatsen för volym och flöde erbjuder kalibrering av olika typer av flödesmätare.

Syfte

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligt förekommer inom industri och samhälle. 

Metod

Varje typ av mätare kräver sin egen kalibreringsmetod och utrustning. Vårt volymlaboratorium har ett tiotal mätutrustningar för att kunna kalibrera olika typer av flödesmätare.

Kalibrering av hela signalkedjan

Vid kalibrering är det viktigt att den utsignal ( till exempel pulser, ström eller visningsenhet) som används normalt, också är den som kalibreras. Utsignaler kan gå via separata förstärkare eller omvandlare och kan ha olika tidskonstant och nollpunktsundertryckning. Det är därför viktigt att att kalibrera hela signalkedjan. I kalibreringen bestäms alltså mätarens visningsfel.

Olika mätare kräver olika kalibreringsmetoder

Varje typ av mätare kräver sin egen kalibreringsmetod och utrustning. Frågor att ställa sig inför valet av metod och utrustning är bland annat följande:

  • typ av mätare (upplösning, typ av utsignal, integreringstid etc)
  • typ av vätska (densitet, viskositet, aggressivitet, temperatur, tryck etc)
  • användningssätt (kontinuerlig drift, doseringsvolym, installation etc)
  • noggrannhet (vilken mätosäkerhet som kan accepteras)

Vi har ett tiotal olika mätutrustningar för kalibrering i volymlaboratoriet

För att kunna möta olika behov av kalibrering har vi i volymlaboratoriet byggt upp kalibreringsresurser i form av ett tiotal olika typer av mätutrustningar, varav flera är helt eller delvis egenutvecklade. Som riksmätplats är RISE ansvarig för de nationella riksnormalerna till de flesta fysikaliska storheterna. Våra mätningar är därför direkt spårbara till dessa normaler. Våra mätresultat fungerar givetvis också som opartisk referens.

Mätområdesöversikt

Vätskeslag                         Max.flöde (m3/h)          Temp. (0C)

Vatten                                         720                                20... 90

Vatten                                            24                                10... 90

Exxsol D40 ("Bensin")        150                                   ca 20

Exxsol D120 ("Diesel")      300                                   ca 20

Motor-/hydraulolja                 25                               20... 60

Olja, sprit, glykol mm            1,2                                    ca 20   

Observera att tabellens värden är ungefärliga

Leveranser

Resultatet rapporteras i ett digitalt kalibreringsbevis på svenska eller engelska som anger att kalibreringen utförts vid en riksmätplats. 

Mer information

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av flödesmätare vid riksmätplats

Instrument

Flödesmätare, Volymmätare

Storhetsområde

Volym och flöde

Område

Kalibrering, Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Kalibrering på RISE

+46 10 516 51 01

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Veronika Andersson

Ingenjör kalibrering

Läs mer om Veronika

Kontakta Veronika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat