Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av elmätare och normalelmätare

En elmätare eller energimätare mäter den elektriska energin och finns både som en- och flerfasiga. Kalibreringen säkerställer att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar. Genom en regelbunden kalibrering hos oss kontrolleras hur stabilt instrumenten mäter.

Normalelmätaren kallas ofta ett effekt- och/eller energimätande instrument av högsta noggrannhetsklass. Dessa instrument används ofta som referens vid kalibrering och verifiering av effekt/energimätsystem.

Riksmätplatserna har som uppgift att upprätthålla de nationella referensnormalerna för varje storhet och att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och samhället i övrigt. De nationella referensnormalerna utgör den högsta nivån av spårbarhet i Sverige.

Om du kalibrerar dina instrument och mätsystem hos oss innebär det att du får en hög kvalité på mätningarna och förluster pga mätfel kan minimeras. Kalibrering är ett viktigt redskap för att säkra kvalitén på mätningarna och genom löpande kalibreringar hos RISE läggs grunden till det.

Metod

En vanlig kalibreringsmetod är att generera (simulera) önskade effektnivåer och jämföra instrumentets visning med visningen hos RISE normaler. För ändamålet har RISE tillgång till en referensutrustning vars mätosäkerhet ligger väl inom 0,01 %.

Kalibreringen kan utföras enfasigt eller trefasigt, 3-ledar- eller 4-ledarkoppling oberoende av effektfaktor. 

RISE erbjuder kalibreringstjänster anpassade till föreskrifterna för energimätsystem, STAFS 2009:8. De är direkt anpassade för behoven vid kontroll av mätsystem av kategori 2-5. 

RISE är också ackrediterat kontrollorgan för kontroll (stickprovskontroll) av hushållsmätare (så kallade elmätare kategori 1).

Leveranser

Vi utfärdar kalibreringsbevis på svenska eller engelska. På vår kundwebbplats för kalibrering kan du direkt hämta kalibreringsbeviset samt få all övrig information som du behöver om mätdonen.

Som Riksmätplats är vi signatär av den så kallade Multilateral Recognition Arrangement (www.bipm.org), tillsammans med riksmätplatser över hela världen. Våra mätförmågor publiceras i en officiell databas som upprätthålls av BIPM och vi deltar regelbundet i internationella jämförelsemätningar. Vi utför våra tjänster i enlighet med kvalitetsstandarderna ISO 17025 och ISO 17020, vilket övervakas av det nationella ackrediteringsorganet Swedac. Swedac i sin tur är signatär av European cooperation for Accreditation:s (EA) multilaterala avtal och även av International Laboratory Accreditation Cooperation:s (ILAC) multilaterala avtal.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehanteringen i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av elmätare och normalelmätare

Typ

Kalibrering

Instrument

Elmätare

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Energi, Kalibrering, Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

  • STAFS 2009:8 m.fl.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Glenn Bideberg

Ingenjör

+46 10 516 55 33
glenn.bideberg@ri.se

Läs mer om Glenn

Kristofer Holmberg

Kontaktperson

Kristofer Holmberg

Ingenjör

+46 10 516 53 79
kristofer.holmberg@ri.se

Läs mer om Kristofer