Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av elektrisk resistans

Riksmätplatsen för elektriska storheter erbjuder kalibrering av resistansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis kalibratorer, multimetrar och LCR-metrar samt vissa typer av temperaturmätinstrument.

Syfte

RISEs uppdragskalibrering vid Riksmätplatsen för elektriska storheter vänder sig till kunder som kräver bästa möjliga noggrannhet i sin kalibrering, eller som vill kalibrera instrument som kräver utveckling av kalibreringsmetod. Våra kunder återfinns framför allt bland industri och forskningsaktörer samt kalibreringsföretag. Våra nationella referensnormaler håller den högsta nivån av noggrannhet i Sverige. Normalernas spårbarhet till enhetens realisering är alltid säkerställd.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligen förekommer inom industri och samhälle.

Metod

Kalibreringsresurserna för resistans ligger i intervallet 1 μΩ – 10 PΩ och kalibreringen utförs vanligen med hjälp av resistansbryggor eller TΩ-metrar. De flesta typer av instrument kalibreras lämpligast mot sekundära resistansnormaler. Mätosäkerheten blir som bäst 0,25 μΩ/Ω i dessa fall.

För resistansnormaler i intervallet 1 Ω – 10 kΩ kan vi i vissa fall erbjuda direkt kalibrering mot våra primära resistansnormaler med vår kryogena strömkomparator (CCC, cryogenic current comparator). Mätosäkerheten blir då som bäst 0,05 μΩ/Ω.

Kalibrering av ac-resistans kan erbjudas i intervallet 1 Ω – 100 MΩ för frekvenser upp till 10 kHz. Kalibreringen görs med ac-resistansbrygga eller LCR-meter, sk substitutionsmätning. LCR metrarna har i sin tur kalibrerats genom mätning mot sekundära ac-resistansnormaler.  Mätosäkerheten är som bäst 5 μΩ/Ω.

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient och resistivitet.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, spännigsberoende och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

För mer information om våra resistansnormaler och realisering av resistansenheten, se vår expertissida om resistans.

Leveranser

Leverans sker enligt överenskommelse med kunden. Efter utförd kalibrering rapporteras resultaten av kalibreringen i ett kalibreringsbevis.

Expertisområde - Elektrisk resistans

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågan via ärendehantering i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av elektrisk resistans

Instrument

Kalibratorer, LCR-metrar, Multimetrar, Resistans

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Ove Gunnarsson

Civilingenjör

Läs mer om Ove

Kontakta Ove

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.