Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kalibrering av elektrisk likspänning

Riksmätplatsen för elektriska storheter erbjuder kalibrering av spänningsnormaler och spänningsdelare samt olika typer av spänningsmätande och spänningsgenererande instrument. Exempelvis multimetrar och kalibratorer.

Syfte

RISEs uppdragskalibrering vid Riksmätplatsen för elektriska storheter vänder sig till kunder som kräver bästa möjliga noggrannhet i sin kalibrering, eller som vill kalibrera instrument som kräver utveckling av kalibreringsmetod. Våra kunder återfinns framför allt bland industri och forskningsaktörer samt kalibreringsföretag. Riksmätplatsens nationella referensnormaler håller den högsta nivån av noggrannhet i Sverige. Normalernas spårbarhet till enhetens realisering är alltid säkerställd.

Kalibrering vid en riksmätplats uppfyller alla typiska krav på spårbarhet och ackreditering som vanligen förekommer inom industri och samhälle.

Metod

Kalibreringsresurserna för likspänning ligger i intervallet 1 nV – 1 MV. Förutom spänningsnormaler kalibreras även olika typer av instrument, exempelvis spänningsdelare, voltmetrar och kalibratorer. När det gäller högspänning >1000 V är de vanligast förekommande mätobjekten spänningsdelare och probar.

Nästan all kalibrering av spänningsnormaler med spänningar upp till 10 V sker helt automatiskt genom jämförelse med primära och sekundära spänningsnormaler. Mätintervallet kan varieras från några sekunder vid kontroll av korttidsstabilitet till flera veckor vid kontroll av långtidsstabilitet. Mätosäkerheten är som bäst 0,3 μV/V.

För kalibrering upp till 10 V av zenerreferenser och vissa typer av spänningsdelare så kan vi erbjuda kalibrering med bästa möjliga mätosäkerhet genom kalibrering direkt mot en Josephsonnormal. Mätosäkerheten blir då som bäst 3 nV/V.

Andra typer av mätningar utförs också, exempelvis bestämning av temperaturkoefficient.

Den mätosäkerhet som kan lämnas vid en kalibrering beror förutom på kalibreringsutrustningens prestanda även på kalibreringsobjektets prestanda (stabilitet, temperaturkoefficient, spänningsberoende och så vidare). En preliminär mätosäkerhet kan i de flesta fall erfarenhetsmässigt ges före en kalibrering.

För mer information om våra Josephsonnormaler och realisering av spänningsenheten, se vår expertissida om elektrisk likspänning.

Leveranser

Leverans sker enligt överenskommelse med kunden. Efter utförd kalibrering rapporteras resultaten av kalibreringen i ett kalibreringsbevis.

Beställning

Beställning skickas till risekalibrering@ri.se, eller genom förfrågning via ärendehantering i vår kundwebbplats Kalibrering.

Kundwebbplats för kalibrering

Fakta

Tjänst

Kalibrering av elektrisk likspänning

Instrument

Kalibratorer, Multimetrar, Spänningsreferenser

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Metrologi och mätteknik

Leveransnivå

Riksmätplats

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Ove Gunnarsson

Civilingenjör

+46 10 516 54 13
ove.gunnarsson@ri.se

Läs mer om Ove